Üléseztek a településrészi önkormányzatok. Szinte valamennyi grémium megtárgyalta a 2011-es év pályázati lehetőségeit és programtervét.

Körtvélyes Településrészi Önkormányzat

2011. február 07-én tartott ülésén a részönkormányzat megalkotta saját Szervezeti és Működési Szabályzatát és megválasztotta a részönkormányzat elnökhelyettesét. Megtárgyalta munkatervét, valamint véleményezte Komló Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének tervezetét. Megvizsgálták a településrészi önkormányzat pénzügyi helyzetét és 2006-2010. közötti gazdálkodását.

Napirendre került a Körtvélyesért Egyesülettel, illetve a Körtvélyesi Óvodával való együttműködés kérdése is. A részönkormányzat elnöke beszámolt a körtvélyesi városrészben végzett területbejárásról és javaslatot tett a szükséges intézkedések megtételére. Megvizsgálták a városrészben lévő önkormányzati helyiség hasznosításának lehetőségét, javaslatot tettek ,,kutyafuttató” kijelölésére, az ebtartás szabályainak felülvizsgálatára, gyógyszertár, illetve bankautomata kialakítására.

A részönkormányzat elnöke tájékoztatást adott a 19-es autóbuszjárat menetrend-változásának okairól és az ebből eredő problémákról. Döntés született a városrész közös képviselőivel, illetve – a távhőszolgáltatás és más közüzemi szolgáltatások kapcsán felhalmozódott lakossági hátralékok kezelésének módjairól – a szolgáltató cégek vezetőivel tárgyalások megkezdéséről. A részönkormányzat döntött lakossági fórum tartásáról, valamint állást foglalt dr. Barbarics Ildikó pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottságban betöltött elnöki pozíciójáról történő lemondása ügyében.

Sikonda Településrészi Önkormányzat

2011. február 02-án tartott ülésén a településrészi önkormányzat megválasztotta elnökhelyettesét, valamint tárgyalta 2011. évi munkatervét. Ezen belül foglalkoztak a területen játszótér kialakításának lehetőségével, a buszmegállók állapotának kérdésével, padok kihelyezésének lehetőségével. Szóba került a tónál lévő bekötőút aszfaltozása, üdvözlő tábla kihelyezése, parkosítási kérdések, valamint felvetődött a fűnyírás szabályozásának szükségessége. Megvitatták a Villa-sori telkek kérdését és a Sikondai Napok rendezvénytervét.

Kisbattyán Településrészi Önkormányzat

2011. január 28-i ülésen a pályázatok benyújtásának lehetőségéről, a buszmegálló felújításáról, a 2011. évi programokról tárgyaltak, tájékozódtak a Kábel TV helyzetéről, valamint elnökhelyettest választottak. Az egyebek napirend alatt a helyi közvilágítással kapcsolatos problémáról, a Hegyhát-Völgység Kistérségi Társuláshoz való csatlakozás lehetőségéről, valamint a ,,Kisbattyáni Híradó” elnevezésű kiadvány esetleges újraindításáról esett szó.

Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat

2011. január 17-én pályázatok benyújtásának lehetőségéről, a 2011. évi programokról tárgyaltak, elnökhelyettest választották, továbbá az egyebek napirend alatt szóba került egy Baráti Kör megalakítása.

Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat

2011. január 10-i ülésen a pályázatok benyújtásának lehetőségéről, a 2011. évi programokról, a kultúrház bérleti szerződéséről tárgyaltak, tájékozódtak a Kábel TV helyzetéről, valamint elnökhelyettest választottak. Az egyebek napirend alatt a szelektív hulladékgyűjtésről, valamint a sebességmérő végleges leszereléséről tárgyaltak.