A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján Komló város közigazgatási területén végzendő autóbusszal végzett menetrend szerinti, helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására.

A kiíró felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 14. § (3) bekezdés b., pontja szerint a szolgáltatási koncesszió a személyszállítási szolgáltatásról szóló törvény hatálya alá tartozik, ezért az ajánlatkérőnek ez utóbbi törvény szerint kell eljárnia, azzal, hogy erről a Közbeszerzések Tanácsát haladéktalanul írásban tájékoztatni kell.

Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján Komló város közigazgatási területén a helyi autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására nyilvános pályázatot ír ki.

 1. Általános információk:
 1. A kiíró neve, címe, elérhetőségei:

Komló Város Önkormányzata

(7300 Komló, Városház tér 3.)

Kapcsolattartó:

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

Városüzemeltetési és -fejlesztési iroda

7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 205. szoba

Horváth László irodavezető

Tel: 72/584-020, Fax: 72/584-036

E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu

 • Az eljárás tárgya, illetve mennyisége:

Komló város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a szükséges menetrend, jegyek és bérletek, valamint tájékoztatás biztosítása. A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a pályázati kiírás tartalmazza.

 • Szerződés időtartama:

Kiíró a szerződést 2020. január 01.- 2024. december 31. közötti időszakra köti.

 • A pályázók köre:

A pályázat nyílt, a pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi, vagy külföldi székhelyű szolgáltatók, (gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók, vagy ezek konzorciumai) melyek megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton csak abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. Közszolgáltatási szerződés csak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősülő közlekedési szolgáltatóval köthető.

 • A pályázat benyújtásának helye és határideje:

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

Városüzemeltetési és -fejlesztési iroda

(7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 205. szoba)

2019. szeptember 30. 11.00 óra

 • Az eredményhirdetés tervezett legkésőbbi időpontja:

2019. október 31.

 • Szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja:

2019. november 30.

 • Elbírálás módja és szempontjai:

A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények figyelembevételével kiíró az összességében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó pályázóval köt szerződést.

 • A pályázati kiírás beszerzésének feltételei:

A pályázati kiírás beszerezhető a felhívásnak Hivatalos Értesítőben való megjelenését követően a jelen felhívás 1. pontjában megadott helyen (7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 205. szoba) munkanapokon 9-16.00 óra (pénteken 9-11.00 óra) között.

A pályázati kiírás beszerzésének a határideje a benyújtási határidő napja.

A pályázati kiírás ára: 200.000,-Ft + ÁFA

A pályázati kiírás megvétele előfeltétele az eljárásban való részvételnek. A pályázati kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti Komló Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11731063-15331524 számú költségvetési bankszámlájára. A kiírás átvételének feltétele az átutalási megbízás másolatának bemutatása, illetve ezzel kérhető a kiírás postai úton való kézbesítése. A pályázati kiírás másra át nem ruházható.

 1. Egyéb információk:

A szolgáltatás egy részére pályázni nem lehet, egy pályázó csak egy ajánlatot tehet. A pályázatok beadása előtt konzultációs és helyszíni bejárási lehetőséget biztosítunk.

Időpont:         2019. augusztus 15. 10.00 óra

Helye:             Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

I. emeleti kistanácskozó terem A pályázati felhívást a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében, a Magyar Nemzet, a Magyar Hírlap és Komló Város Önkormányzat honlapján, valamint a helyi internetes médiában (www.komloiujsag.hu) és az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján tesszük közzé.