Nyolc napirendi pontot, köztük kettőt zárt ülésen tárgyalt a komlói testület a nyári rendkívüli ülésén.

A grémium a ligeti „mini bölcsőde” működéséhez kapcsolódó hozzájárulásról döntött, amely 2019 szeptemberétől – a beérkezett igény alapján – komlói lakcímmel rendelkező bölcsődés korú gyerekek felügyeletét is ellátná.

A képviselők támogatást szavaztak meg munkahelyteremtés céljából.

Egyik másik napirendi pontban a képviselő-testület az „Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében” című pályázathoz kiegészítő forrást szavazott meg új fogyasztásmérési hely kialakításához.

Többlettámogatás kérelméhez adta beleegyezését testület a „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” c. projekttel kapcsolatban.  

A május végi esőzés kárt tett több önkormányzati tulajdonú ingatlanban, ezért a testület vis maior támogatás címen nyújtott be pályázatot a belügyminisztériumhoz.

A képviselők többletforrást szavaztak meg a Kodály iskola környezetének felújítására.

A testület zárt ülésen foglalkozott a 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmekkel, illetve a Mánfai és komlói napelempark célú ingatlanok bérleti és egyéb szerződéseivel.