A Komlói Színházban rendezett városi ünnepségen “Komló város közoktatásáért” díjjal jutalmazták Kópicz Józsefet, a Kenderföld-Somági Általános Iskola magyar-ének-zene szakos tanárát.

A pedagógusnap alkalmából rendeztek városi ünnepséget Komlón. Polics József polgármester ünnepi köszöntőjében rámutatott: „Önöknek megadatott a gyermeki lélek kimunkálásának csodája, az elvégzett munka eredményében való gyönyörködés. Az oktató, nevelő tevékenységük most minden eddiginél nagyobb kihívások elé állítja Önöket, egyre összetettebb feladat hárul Önökre, mely nemcsak az ismeretanyag átadásában merül ki, hanem jóval több annál, kiegészítik, olykor pótolják a család nyújtotta biztonságot és szeretetet, s a tananyag leadása mellett az életre, az emberi értékekre is nevelik a gyerekeket.”

„Köszönettel tartozunk Önöknek a tanításért, a tudás továbbadásáért, s köszönetet azért a nevelői munkáért és példaadásért, amely fontos, elengedhetetlen része a városunkban zajló oktatás mindennapjainak” – fejezte ki tiszteletét Polics József polgármester.

Kópicz József „Komló város közoktatásáért” elismerést vehetett át

A rendezvényen adták át: „Komló város közoktatásáért” városi kitüntetést. Polics József polgármestertől és Bareithné Benke Nikolett alpolgármestertől idén Kópicz József, a Kenderföld-Somági Általános Iskola magyar-ének-zene szakos tanára vehette át, több évtizedes pedagógusi munkájáért. Osztályfőnökként, szaktanárként, az iskolai munkaközösség vezetőjeként, ünnepélyek, rendezvények, gyermektáborok szervezőjeként, az oktatásban, a tehetséggondozásban végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Öten vehettek át Szolgálati Emlékérmet:

A Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolájából Mártonné Horváth Julianna – Több évtizedes, lelkiismeretes pedagógusi munkásságáért, melyet mindig a magas színvonalú szakmai alaposság és megújulni vágyás jellemzett, valamint munkaközösség-vezetőként végzett áldozatos tevékenységéért.

Jéhnné Buhály Mária több évtizedes, mindig megújulni képes pedagógiai tevékenységéért. A hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése és felzárkóztatása terén, valamint az Örökös Ökoiskola cím elnyerésében és megtartásában végzett áldozatos munkájáért.

Firkó Jánosné több évtizeden át tartó, magas színvonalú oktató-nevelő tevékenységéért. A feladatokhoz való hozzáállása, mindig optimista személyisége diákoknak és kollégáknak egyaránt példaként szolgált.

A Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskolájából Hódosiné Tatai Zsuzsanna, aki1981 augusztusa óta dolgozik a Felsőszilvási Általános Iskolában. Ezen idő alatt napközis és osztályfőnöki feladatokat is ellátott, amit nagy szeretettel tett. Öröm és büszkeség töltötte el, ha a volt tanítványok gyermekeit is taníthatta. A közel 4 évtized alatt jó kapcsolatot alakított ki a diákokkal, a szülőkkel és kollégáival. 

A Kökönyösi Gimnázium Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolájából Siptárné Balázs Hajnalka 40 éves áldozatkész zenepedagógusi munkájáért, Komló város kulturális életében való aktív közreműködéséért. Zenei folyóiratokban megjelenő írásaiért, a komlói fiatalok zenei pályára történő lelkiismeretes felkészítéséért.

Az ünnepségen több pedagógusnak elismerő oklevelet nyújtottak át:

Brandt Tiborné részére, a Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanárának, több évtizedes sokoldalú, kiemelkedő és eredményes szakmai munkájáért.

Harka Jenő részére, a Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanárának, több évtizedes sokoldalú, kiemelkedő és eredményes szakmai munkájáért.

Wittmerné Tóth Judit részére, a PSZC Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma pedagógusának, az intézményben tanulók testi lelki egészségének megőrzése érdekében végzett több éves magas színvonalú példamutató pedagógiai munkájáért valamint az egészségmegőrzés témájú versenyekre történő felkészítésben való aktív szerepvállalásáért.

Széplábi András részére, a PSZC Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma pedagógusának, az intézményben folyó magas színvonalú szakami oktatás szervezéséért, a külső képző partnerekkel kialakított példaértékű kapcsolatrendszer kialakításáért és működtetéséért, valamint az intézményi innovációkban való aktív részvételéért.

Katzer Beáta részére, a PSZC Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma pedagógusának, tanítványai sikeres  felkészítéséért a szakmai vizsgákra, pénzügyi,  közgazdasági versenyekre, a Pénzhét rendezvény szervezéséért. A felnőttoktatás területén végzett eredményes szakmai munkájáért.

Hajdú Erika részére, a PSZC Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma pedagógusának, tanítványai sikeres felkészítéséért az egészségügy szakmai érettségi vizsgára, elsősegélynyújtó versenyekre. A kollégium vezetésében végzett lelkiismeretes munkájáért, az iskolai rendezvények szervezésében végzett aktív tevékenységéért.

Petrics Andrea részére, a Kenderföld-Somági Általános Iskola pedagógusának, lelkiismeretes, nevelő-oktató munkájáért, az iskolai ünnepélyek, megemlékezések szervezéséért, az iskola épületének, esztétikus, kreatív díszítéséért.

Kemenes Olga részére, a Kenderföld-Somági Általános Iskola pedagógusának, több évtizedes odafigyelő, lelkiismeretes tanítói munkájáért, az alsós munkaközösség vezetéséért, az iskolai ifjúságvédelmi feladatok empatikus ellátásáért.

Horony Imréné részére, a Szilvási Általános Iskola pedagógusának, nyugdíjba vonulása alkalmából közel négy évtizeden át hivatástudattal, humorral, kimagasló színvonalon és eredményességgel végzett oktató-nevelő munkájáért, több évtizedes következetes, humánus vezetői tevékenységéért, példaértékű pedagógus pályafutásáért.

Vaskó Edit részére, a Szilvási Általános Iskola pedagógusának sokrétű, magas színvonalon, fáradhatatlanul végzett pedagógiai munkájáért, eredményes tehetséggondozó tevékenységéért, példaértékű segítőkészségéért.

Bertaldóné Nűbl Gabriella részére, a Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskolája pedagógusának, hosszú éveken át tartó lelkiismeretes, pontos német tanítói és munkaközösség vezetői munkájáért.

Gyertyános László részére, a Komlói EGYMI kollégiumában nevelőtanárként, és a fitnesz és erőemelő sportklub vezetőjeként végzett kiemelkedő munkájáért.

Nagy Tiborné részére, a Komlói EGYMI kollégiumában a diákok nevelése-oktatása terén végzett becsületes, lelkiismeretes gyermek és ifjúságfelügyelői munkájáért.

Mészárosné Gerst Erzsébet részére, a Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája dolgozójának, több évtizedes lelkiismeretes iskolatitkári munkájáért.

Lovai Eszter részére, a Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája tanárának, magas színvonalú, lelkiismeretes pedagógusi tevékenységéért, az iskolai műsorok színvonalas lebonyolítása érdekében végzett kiemelkedő szervező munkájáért.

Császár András részére, a Kökönyösi Gimnázium Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája tanárának, színvonalas pedagógusi munkájáért, a kiváló versenyfelkészítésekért, Komló város kulturális életében való aktív közreműködéséért.

Plávicsné Borbély Mária részére a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola tanárának, aki könyvtárosként és magyar szakos tanárként sok tanulóval szerettette meg az olvasást, mindenkinek jó érzékkel, értékkel adott útmutatást az igényes könyvek kiválasztásához. Sok éven keresztül állította össze, rendezte színpadra iskolánk „Bemutatkozunk” műsorát. Neve fémjelez számtalan nemzeti ünnepre készített műsort, megemlékezést és ballagási búcsúztatót.

Cseke Gabriella részére, a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola intézményvezető-helyettesének, aki a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusa. Intézményvezetőként és intézményvezető-helyettesként szakmai tudása, tapasztalata, elhivatottsága mindenki számára példa értékű. Hitvallása, hogy Komló városának legnevesebb, legrégebb iskolájának mindent megtegyen, hogy megőrizze és továbbvigye iskolája értékeit, hagyományait. Egész pályafutása során a tanítványok szeretete, tisztelete, példamutató pedagógus hivatástudat jellemezte.

Kalmárné Nemes Tímea részére, a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola Szent Bernadett Tagóvodája óvónőjének példa értékű, kitartó, az intézmény céljait szem előtt tartó innovatív munkájának elismeréséül.

Nádasi Gabriella részére, a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola Szent Bernadett Tagóvodája óvónőjének, minden körülmények között és egész eddigi pályáján végzett magas szintű, elkötelezett szakmai munkájának elismeréseként.

Donoválné Walcz Ágnes részére, a Boldog Ceferino Katolikus Óvoda pedagógusának, magas színvonalon végzett pedagógiai munkájának, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztéséért tett elhivatottságának elismeréseként

Szücs Tünde részére, a Boldog Ceferino Katolikus Óvoda pedagógusának, példaértékű hivatástudatának és humánus pedagógiai tevékenységének elismeréseként

Szabó Péterné részére, a Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája nevelőjének, az óvodában végzett kiemelkedő nevelő munkájáért, az intézményi innovációban, a pályázatok megvalósításában végzett szakmai tevékenységéért.

Petréteiné Petrovics Szilvia részére,a Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája nevelőjének, az elmúlt években az óvodáért végzett kiemelkedő munkájáért.

Rácz Ilona részére, a Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája pedagógusának, Nyugdíjba vonulása alkalmából, a 40 éves színvonalas pedagógiai munkájáért.

Miltnerné Újvári Tünde részére, a Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája nevelőjének, a mozgás munkaközösség sok éves vezetéséért, a nyári sporttáborok megszervezéséért, valamint a Komló Városi Óvoda tagóvodáinak sajátos arculatát, hagyományait bemutató szakmai anyag összeállításában végzett értékközvetítő munkájáért.

Németh Erika részére, a Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája vezetőjének, a német nemzetiségi nevelés intézményi szintű irányításáért, a partneri kapcsolatok ápolásáért, kiemelkedő szakmai munkájáért.

Harnóczy Réka részére, a Komló Városi Óvoda óvónőjének, az intézmény tagóvodáinak sajátos arculatát, hagyományait bemutató szakmai anyag összeállításában végzett értékközvetítő munkájáért.

Käsz Ildikó részére, a Komló Városi Óvoda óvónőjének, az intézmény tagóvodáinak sajátos arculatát, hagyományait bemutató szakmai anyag összeállításában végzett értékközvetítő munkájáért.

Madarász Katalin részére, a Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája vezetőjének, a Komló Városi Óvoda tagóvodáinak sajátos arculatát, hagyományait bemutató szakmai anyag összeállításában végzett értékközvetítő munkájáért.

Czukor Cecilia részére, a Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvoda nevelőjének, a Komló Városi Óvoda tagóvodáinak sajátos arculatát, hagyományait bemutató szakmai anyag összeállításában, gyermekcsoportba való bevezetésében végzett értékközvetítő munkájáért.

Pálfyné Kepecz Adrien részére, a Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvoda nevelőjének, a Komló Városi Óvoda tagóvodáinak sajátos arculatát, hagyományait bemutató szakmai anyag összeállításában, gyermekcsoportba való bevezetésében végzett értékközvetítő munkájáért.

Bleszákné Dallos Szilvia részére, aKomló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodája nevelőjének, lelkiismeretes pedagógiai tevékenységéért, és az EFOP 3.1.3.-16 számú „Esélyteremtő Óvoda” pályázatán való kitartó, precíz munkájáért.

Sárváriné Kun Ágnes részére, a Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodája nevelőjének, odaadó pedagógiai tevékenységéért, és az EFOP 3.1.3.-16 számú „Esélyteremtő Óvoda” pályázatán való kitartó, precíz munkájáért.

Az ünnepeltek Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművésznő Weöres Sándor verseiből összeállított irodalmi estjét tekinthették meg.