Komló Város Önkormányzata, a Komlói Bányász Nyugdíjas Szakszervezete, a Járadékos Bányászok Szakszervezete és a Tisztelet Komlónak Egyesület szervezésében az Altáró emlékhelynél vette kezdetét a XI. Komlói Bányásztalálkozó, amelynek keretében avatták fel a Mélyfúró Vállalat emléktábláját.

A bányászhagyományokra épülő rendezvényt Polics József polgármester nyitotta meg, aki hangsúlyozta, közösség nem létezik hagyományok nélkül. A komlói közösség alapja pedig a bányászat, amely kicsiny faluból tízezres nagyvárossá tette Komlót. Nemcsak fizikailag hozták létre a várost, hanem kialakították azt a közösséget, amely a mai napig létezik, és hatással van ránk, mai utódokra.

A város számára a bányászhagyományok ápolása elsődleges feladat. Szeretnénk, ha a bányászok semmilyen nehézségtől meg nem riadó gondolkodásmódja éreztetné hatását ma is, és a mai komlóiak ugyanazzal az elkötelezettséggel dolgoznának a városért, mint elődeik – mutatott rá Polics József. 

A városvezető kitért a közelmúltban megújult bányászati emlékhelyekre is, melyek méltó körülményeket adnak a bányászok iránti tisztelet kifejezésére.

Mohácsi Ervin, a Mélyfúró nyugdíjasaként elevenítette fel a 1949 októberében alakult vállalat múltját, jelentőségét, amely nélkül nem ismerhettük volna meg a Mecsek szerkezeti felépítését, kőzeteinek anyagát, ősmaradványait, hasznosítható értékeit. A mélyfúrók segítették településünk ivóvízellátását, a bányaépítők tevékenységét. Az üzem legsikeresebb időszakának 1955-től kezdődő évtized számított.

A visszaemlékezés végén leplezték le a Mélyfúró Vállalat emléktábláját az Altáró falánál.

Vass Dénes nyugalmazott bányamérnök az elégedettség hangján beszélt arról, hogy a Mélyfúró Vállalat emléktáblájának avatásával az Altáró bejárata, a vágatszelvény teljessé vált. Itt láthatók a mélyfúrókra, az aknamélyítőkre, a bányászokra emlékeztető emléktáblák, melyek bizonyítékai annak, hogy közel 65 millió tonna szén került felszínre az Altárón keresztül a vájatokból.

„Fel kell emelni a fejünket, van mire büszkének lennie a komlói bányásztársadalomnak. Nem lehet olyan esztendő, hogy ne emlegessék meg Komlón azt a városépítő munkát, azt a kitartást, amit a bányászok mutattak. Azt a hitet, kitartást, bátorságot, fegyelmet, rendet kell képviselni mindenütt, amit elődeink és a még élő bányászok letettek, ami a tisztességes élethez szükséges” – nyomatékosította a feladataikat Vass Dénes.

“Sok a tennivaló a hagyományőrzés területén. A XI. Bányásztalálkozó jó alkalom, hogy erről beszélhetünk, és nem egyedül, hiszen – a selmecbányai hagyományokhoz igazodva – jelen vannak kohász- és erdész testvéreink” – jelölte meg a közeljövő feladatait Vass Dénes.

Köszönetet mondott a jelenlegi városvezetésnek a hagyományápoláshoz nyújtott segítségért, az együttműködésért; reményét fejezte ki, hogy az új önkormányzati ciklusban az újonnan felálló vezetés is legalább ilyen mértékben segíti hagyományápoló munkáját a komlói bányásztársadalomnak.

A megemlékezés végén a Bányásztalálkozó résztvevői, városi szervezetek helyeztek el koszorúkat az Altáró emlékfalánál. A rendezvényen a Komlói Ifjúsági Zenekar működött közre.