NEKROLÓG

IN MEMORIAM

PUCHERT JÁNOS

(1934-2019)

Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy Puchert János, Komló Város Díszpolgára 2019. április 1-jén, 84 éves korában elhunyt.

Puchert János 1934. augusztus 2-án született Komlón, és ötgyermekes sváb család legidősebb gyermekeként nevelkedett. Otthon engedelmességre szoktatták, korán megkövetelték tőle és testvéreitől a munkát.

Elemi iskolai tanulmányait Komlón végezte, majd ipari tanulóként lakatosnak készült. 1951-től frissen végzett szakmunkásként Kossuth bányában helyezkedett el bányalakatosként.

1954 novemberében behívták katonának, és Esztergomban teljesített légvédelmi tüzérszolgálatot. A kiképzés, az alkalmazkodás és a fegyelem nem esett nehezére.

Leszerelését egy héttel megelőzően, 1956. október 23-án éjjel ezredét a fővárosba irányították, a közlés szerint Pesten fegyveres felkelés tört ki.

1956. november 1-jén a Juta-dombhoz vezényelték egységüket, ahol november 4-én tűzharcot vívtak az egyik Budapestre bevonuló szovjet csapattal. November 5-én egységüket feloszlatták, így hazatért Komlóra, majd hivatalosan leszerelt. Korábbi munkahelyén, Anna aknán bányalakatosként dolgozott, ahol szorgalmát és szakértelmét elismerték.

1957. október 18-án Puchert Jánost letartóztatták, többrendbeli gyilkossággal vádolták, annak ellenére, hogy parancsra cselekedett, és lövéseinek eredményessége nem volt bizonyított. 1958. augusztus 14-én első fokon, majd 1958. november 13-án jogerősen halálra ítélték.

Ítéletét az Elnöki Tanács kegyelemből életfogytiglani börtönbüntetésre változtatta, majd 1962-ben az új Büntető Törvénykönyv rendelkezései alapján büntetését 20 évben állapították meg.

A börtönévek alatt ismereteit folyamatosan gyarapította, rengeteget olvasott. Minden rábízott feladatot szívesen és pontosan elvégzett, ezért munkáját megbecsülték. 

4543 börtönben töltött nap után, 1970. március 25-én szabadult.

Hazatérve régi munkahelyén kapott munkát. Bekapcsolódott a brigádmozgalomba, vezetőségi tag, majd brigádpénztárnok lett. Később szakszervezeti bizalminak javasolták.

Szüleivel és testvéreivel mindig jó kapcsolatot ápolt, azonban családot nem alapított.

1988-as nyugdíjazásáig ugyanazon a munkahelyen, a bányában dolgozott.

1994-ben az MSZP helyi szervezete képviseletében önkormányzati képviselőnek választották. Tiszteletdíját a Komló Városért Alapítványnak ajánlotta fel, melynek 2014-ig kuratóriumi tagja volt. A ciklus letelte után korára tekintettel több választáson nem indult, de a város kulturális- és közéletében ezt követően is aktívan részt vett. Rendszeresen tett eleget meghívásoknak, életéről újságcikkek és könyv íródott. Szerepelt több tévéműsorban és dokumentumfilm készítésében is közreműködött.

1990-ben őrnaggyá léptették elő. 1998-ban Maléter Pál-emlékérmet, majd 2003-ban Nagy Imre-érdemrendet kapott. Puchert János a Közép-Európai Club Pannónia Közhasznú Egyesület Szenátora és az 56-os Dialógus Bizottság társelnöke volt.

2006-ban Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete Puchert János részére „Komló Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozott az 1956-os forradalmi események következtében történelemmé vált életútja elismeréseként, valamint a város közéletében betöltött szerepéért.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Komló Város Önkormányzata Puchert Jánost saját halottjának tekinti.

Temetése 2019. április 18-án 11.00 órakor lesz a komlói temetőben.

Busz indul 10:30-kor az Eszperantó térről.

Komló Város Önkormányzata