Közgyűlésen értékelték a 2018-es esztendőt Komló és Mánfa polgárőrei. Városunk egyik legnagyobb civil szervezete ünnepélyes keretek között adott számot az elvégzett munkáról.

A Városháza nagytermében lezajlott közgyűlés elején a résztvevők néma főhajtással tisztelegtek a közelmúltban elhuny polgárőr, Krajncz Károly emléke előtt.

Több mint tízéves közös munka után búcsúzott a polgárőröktől dr. Váczi István – posztjáról a közelmúltban távozó városi rendőrkapitány -, aki 2006 júniusa óta, országosan is példaértékű együttműködés kialakításában vett részt a Komlói Rendőrkapitányság és a Komlói Polgárőr Egyesület között. Váczi István – megbecsülése jeléül – Díszoklevelet vehetett át Deák Imrétől, az egyesület elnökétől.

Deák Imre, a Komlói Polgárőr Egyesület vezetőjének beszámolójában tájékoztatta a közgyűlés résztvevőit az elvégzett munkáról. Elmondta, hogy 2018-ban is legfontosabb céljuk a közbiztonság erősítése, a bűnmegelőzés és a közterületek rendjének fenntartása volt.

Járőrözéseik során kiemelt figyelmet szenteltek az illegális fakivágásokra, hulladéklerakásra, helyszínek biztosítására. Szükség esetén csőtörést jelentettek be az illetékeseknek. Figyelemmel kísérték közintézmények, kiskertek, garázsok, parkolók környezetét. A tanévkezdésnél a gyalogátkelőhelyekre fókuszálva segítették az iskolás közlekedőket. Mind a komlói, mind a mánfai polgárőrök rendszeresen részt vettek rendezvények biztosításában. Szolgálatot láttak el a komlói fesztiválok, szalagavatók, kerékpárversenyek, a Komlói Napok és Bányásznap helyszínein. Munkájukhoz óriási segítséget kaptak partnereiktől: Komló és Mánfa önkormányzatától, a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségétől, a Komlói Városi Rendőrkapitányságtól és nem utolsósorban a lakosságtól.

Deák Imre beszámolójában elhangzott: az egyesület tagjai a hátrahagyott esztendőben 7316 órában 2237 szolgálatot láttak el, amiből 120 esetben (850 óra) legfontosabb stratégiai partnerükkel, a rendőrséggel közösen járőröztek.

Az egyesület anyagi hátterét az Országos Polgárőr Szövetség, az Országos Rendőr-főkapitányság, a szponzorok és a komlói önkormányzat biztosította.

A 103 főt számláló egyesület a fiatalítás jegyében 4 ifjú polgárőrrel erősítette létszámát.

Deák Imre a 2019-es év terveiről is szólt. Hangsúlyozta, hogy az egyesület fő feladatai mellett kiemelt figyelmet fordítanak a közterületeken való gyalogos jelenlétre, a közterület-felügyelőkkel végzett közös járőrözésekre és az utánpótlás biztosítására, valamint a továbbképzéseken való részvételre is.  

A közgyűlésen több vezető beosztású meghívott is elismeréssel szólt a komlói polgárőrök tevékenységéről:

 Polics József polgármester köszönetét fejezte ki, és az önkormányzat további támogatásáról biztosította az egyesület tagjait azért az önzetlen munkáért, amit a város közbiztonsága érdekében végeznek. Városunk a pénzbeli támogatáson túl irodahelyiség és garázs kölcsönadásával is segíti a sikeres munkát.

Kun Attila alezredes, a Komlói Rendőrkapitányság Közrendészeti Osztályának közelmúltban kinevezett vezetője is az elismerés hangján beszélt a Komlón tapasztalt együttműködésről a polgárőrség és a rendőrség között, egyben kifejezte bizakodását a további közös sikerekkel kapcsolatban.

Cseh László, a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége elnöke a komlói polgárőrök eredményeit és Deák Imre komlói elnök munkabírását emelte ki. Biztosította a megjelenteket az egyesület működéséhez elengedhetetlen anyagi támogatásról, valamint egyebek mellett tájékoztatta a jelenlévőket a formaruházattal kapcsolatos döntésekről is.

A közgyűlés záró szakaszában Hegedüs Norbert alezredes, a tartalékos területvédelmi zászlóalj parancsnoka adott betekintést a Pécsett felállított egység működésébe, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy soraikba a Komlói Járásból is toborozzon jelentkezőket.  

Kiemelkedő munkája elismeréseként többen elismerést vehettek át a rendezvényen.

Dicsérő oklevéllel jutalmazták Dér Sándort, Kozma Zoltánt, Tóth Miklóst. Megyei elnökségi dicséretet vehetett át Balázs József és Zag Béla.  

Tízéves szolgálatért kapott emléklapot: Bicskei László, Bogdán Sándor, Csordás Istvánné, Vass Géza. Tizenöt évnyi szolgálatát ismerték el Csóti Lászlónak, Dr. Vaskó Ernőnek, Monostori Józsefnek és Szőnyi Gábornak. Húszéves szolgálatért nyújtottak át emléklapot Csordás Istvánnak, Hegyesi Jánosnak, Hegyi Gézának, Krajncz Károlynak (lánya vette át az elismerést), Radics Kálmánnak, Szili Károlynak és Varga Jánosnak.