A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa december 10-én tartotta soron következő és egyben  idei utolsó ülését.

A napirendi pontok között szerepelt, hogy a Nefela Dél-Magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés igazgatója azzal a kéréssel fordult a Tanács felé, hogy módosítsák a 2006-ban kötött megállapodásukat. Jelenleg 5.000 fő alatti települések esetében 20 Ft/fő/év, az 5.001-50.000 fő közötti települések esetében 10 Ft/fő/év a támogatás összege. Az egyesülés kérése volt, hogy ez az előbbieknél 25 Ft/fő/évre, utóbbiaknál 15 Ft/fő/évre módosuljon. Mivel ez a változás a társulás költségvetésében éves szinten közel 200.000 Ft többletkiadást jelentett volna, a polgármesterek azt javasolták, hogy az egyesülés által előterjesztett emelés 50%-át fogadják el.

Megtárgyalták a 2011. évi költségvetési tervezetet is, amelynek összeállítása során át kellett tekinteni a fenntartott, önállón működő intézmények jövő esztendőre vonatkozó feladatait és a bevételi forrásokat. Ráadásul a Magyarországot is alapjaiban érintő világgazdasági válság negatív hatásainak további alakulása jelenleg sem jósolható meg – emiatt általános célként tűzték ki a takarékos költségvetési gazdálkodást és az ahhoz kapcsolódó költségvetési felelősséget, a gazdálkodás kiszámíthatóságát és fenntarthatóságát.

A polgármesterek megtárgyalták a Társulás 2010-es évéről szóló beszámolót, amelyben a kötelezően és az önként vállalt feladatokról esett szó, valamint arról, hogy a csökkenő lakosságszám, a szolgáltatásra vonatkozó igények megnövekedése, a gyakori jogszabályváltozás –  amely az önkormányzatok feladat-ellátását érinti – és a csökkenő normatív támogatás arra ösztönzi a kistérségi önkormányzati társulásokat, hogy a kistérség keretében szervezzék a közszolgálati feladataikat.

Az előterjesztések között szerepelt az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat beszámolója a 2009/2010-es tanévről, tájékoztató az adósság-kezelési szolgáltatás bevezetéséről is, valamint módosították a közbeszerzési szabályzatot.