Emlékhelyavatás és a hagyományos településtörténeti konferencia is szerepelt az ezévi Borbála Napok komlói programjában.

A Komlói Bányász Nyugdíjas Szakszervezet december 3-án Bányászkolónia Emlékhely felavatására és megszentelésére várta az érdeklődőket. „Komló község bányászkolóniájának fennállása 100. évfordulójára” – áll az emléktáblán.

A község szó nem tévedés, hiszen az építkezés 1910-ben kezdődött el, két év alatt 90 lakóház, 360 otthon készült el, majd 1938-ban az Ősz, a Diófa és a Tél utcai házak átadásával fejeződött be a munka. Komló pedig csak 1947-ben lett nagyközség és 1951-től város. – A hajdani bányászok lakótelepe arra emlékeztet, hogy az itt letelepedett bányászok a komlói széntermelés előkészítői, megalapozásának előfutárai voltak. A kolónia története összefonódik a bányászok közösséggé válásának történetével – mondta többek között Kőszegi Ernő a szakszervezet elnöke. A közös ünneplés szép példája volt, hogy a felszentelésnek az evangélikus, a katolikus és a református egyház képviselői is részesei voltak, s a szervezetek, civil közösségek és magánszemélyek együtt, közös koszorúval tisztelegtek Szent Borbála, a bányászok és a bányászat emléke előtt.

A következő ünnepi rendezvény a Jánosi Engel Adolf szobránál tartott megemlékezés és koszorúzás volt, ahol az emlékkő avatásáról megérkező Szederkényi Ádám Hagyományőrző Bányász Fúvószenekar játszott ismét.  – 107 éve halt meg Jánosi Engel Adolf, a komlói ipari szénbányászat megteremtője. Az Adolf, Glanzer és Szerencse tárók, majd Anna-akna beindítása mellett nevéhez fűződik az első komlói bányatelep és a helyiérdekű vasútvonal kiépítése is – elevenítette fel a múltat ünnepi beszédében Fóris Zoltán. Az egyesület választmányi tagja a Szent Borbála mítosz kapcsán kiemelte: – December 4-e Borbála vértanúságának ünnepe, és a bányászok védőszentje nemcsak a vallás lelki értékeinek hordozója, hanem az emberek szerint segítőtárs is, aki megvéd a mindennapi veszedelemtől, a robbanástól, az omlástól, vagy éppen a bányarémtől.

Érdekes színfolttal folytatódott a délután. A könyvtár által ez alkalomra meghirdetett „Bányamanó” gyermekrajz-pályázatot és a felvonuló manók díjazását felvezető Végh Ildikó könyvtárigazgató szerint a teremben találkozott a múlt, a jelen és a jövő. Az előadások sorát Jakab Józsefné, a múzeum egykori gondozója kezdte a településtörténeti konferenciák elindulásának, majd értékes hagyománnyá válásának átfogó keresztmetszetével. Kolozsvári Sándor bányamérnök a komlói bányászat visszafejlesztését mutatta be röviden, majd Hoppa József volt országgyűlési képviselő foglalta össze a rendszerváltás eseményeit, jelentőségét. Előadásának végén rámutatott annak fontosságára, hogy középiskoláink színvonalas oktatásával el kéne érni azt a célt, hogy komlói nyolcadikos diákjaink ne más város oktatási intézményeibe jelentkezzenek, hisz úgy fokozatosan elvesztik itteni kötődésüket.

Ehhez a mondandóhoz szervesen kötődött Polics József „Új utakon – Gondolatok a szemléletváltás szükségességéről és a szerkezetváltás lehetőségeiről” című előadása. A polgármester és országgyűlési képviselő rámutatott arra, hogy az egykor magas bányászjövedelemmel rendelkező családfenntartókat sok esetben minimálbérért dolgozó, vagy munkanélküli utódok követték. Szerinte ezen kell elsősorban változtatni, és ehhez szükséges a komlói vállalkozók segítése. – Megújult város kell megújult energiával! A talpunk alatt van két értékes energia, a szén és a melegvíz. Csak magunkra számíthatunk, de nem szabad feladni! A gazdaság beindítása mindenre hatással van, még az itt élők köz- és biztonságérzetére is. Nem szabad elfelejtenünk, hogy csodálatos és értékes környezetben élünk, melyben nagy lehetőségek rejlenek – mondta.

Azután Széplábi András a Kökönyösi Oktatási Központ Szakiskola gyakorlati oktatásvezetője a szakképzés és a munkahelyigények koordinálásának fontosságát és szükségességét fejtette ki, majd a rendezvény zárásaként Páll Lajos helytörténeti kutató a 40 éves komlói honismereti mozgalomról adott áttekintést, valamint a 25 éves Mecsekfalui lakodalmas születésének körülményeiről beszélt és sikeres életét mutatta be. A napot záró Közkincs Gálán a kistérségi tehetségkutató verseny győztesei is felléptek.

Szombaton este szentmisét tartottak a katolikus templomban Szent Borbála tiszteletére, azt követően pedig fáklyás felvonulás indult a Szent Borbála kereszthez, ahol Mátyás Imre katolikus plébánossal imát mondtak a jelenlévők Szent Borbála és a bányászok tiszteletére.