Az idei év költségvetése volt a témája a Komló Város Önkormányzat által szervezett közmeghallgatásnak.  Ennek keretein belül az érdeklődők bepillanthattak 2018 „leltárába” is.

Polics József polgármester moderálásában és a képviselőtestület jelenlétében – a számokon keresztül – pillanthattak be városunk működésébe, annak költségeibe, a már befejezett, a folyamatban lévő és a tervezett beruházásokba, illetve az idei költségvetés-tervezetbe az érdeklődők.

Szó esett többek között a komlói hivatal ügyiratforgalmáról, vagy éppen a 24.697 főre változó lakosságszámról is, amely újrarajzolta a választási körzeteket Komlón. A beszámolóból kiderült, hogy a városban – a lakásépítéseket követően – 11.014 háztartás van, amelyből 569 önkormányzati bérlakás.

A Komló működéséhez szükséges adóról is szó esett, aminek bevétele annak ellenére növekedett, hogy 2012 óta nem emelte meg az adót a város. Az adóiroda által behajtott kicsivel több, mint 1 milliárd forint után 931 millió forint marad a városban, miután az autók után befizetett összeg az országos büdzsébe vándorol.

Elhangzott, hogy az adóbevételnek több mint a fele a helyi iparűzési adóból származik.

Komló egyik kardinális kérdése a folyamatosan fogyatkozó gyermeklétszám. A grafikonokon szembe tűnt, hogy az iskolásoknál egyelőre nem tapasztalható megforduló tendencia, azonban az óvodások korcsoportjában egy kismérvű emelkedés már észlelhető.

A közmeghallgatás egyik legfontosabb része a 2019. évi költségvetési tervezet részletes ismertetése volt.  Komló idei költségvetését 8 milliárd forintra tornázták fel a város arculatát megváltoztató fejlesztések. Üröm az örömben, hogy az eddigi esztendőkben nem kellett, azonban 8 év után először szükség van hitelfelvételre. Ezt az összeget ellenben nem a mindennapi működéséhez veszi fel a város, hanem a beruházások megtámogatására. Az említett hitel egy részéből – 54 millió forintból – a volt bányászfürdő épületét vásárolja vissza az önkormányzat, és további 150 millió forint felvétele lesz esedékes, ha addig nem sikerül más forrásból orvosolni a tervezetet.

Szóba kerültek a helyi intézmények, az önkormányzat működési költségei és a város kiadásai – kitérve többek között a szociális-, az egészségügyi-, a sportélet kiadásaira is.

Polics József polgármester egy friss hírt is bejelentett: a város 43 millió forintos bértámogatást nyert el a fórum napján.

Létszámcsökkenés volt tapasztalható a közfoglalkoztatottak területén. Az elmúlt évek rekord magas, 1200 fős foglalkoztatottsága 300 főre esett vissza. A program ugyanakkor elérte célját, sokukat sikerült visszavezetni a munka világába, és elhelyezkedhettek az elsődleges munkaerő piacon. Aláhúzandó, hogy közülük négyen még nagyobbat léptek előre, vállalkozókká váltak.

A beszámoló végén összefoglalót láthattak az érdeklődők a 17 EU-s és állami forrásból megvalósuló beruházásról, amelyek eredményei több évtizedes jogos igényeket elégítenek ki. Ezek közül – Petőfi tér és környezetének felújítása, a piac és vásárcsarnok fejlesztése, a kerékpárút kialakítás, a Szent Borbála Otthon energetikai korszerűsítése, a buszpályaudvar teljes felújítása stb. – van, ami már megvalósult, vagy folyamatban van, vagy a tervező asztalon várja a kivitelezőt.

Zárszóként a földi- és a légi felvételek körvonalazták a modernkori Komló átalakulását.

A beszámolót követően a lakosok fordulhattak problémáikkal, javaslataikkal a városvezetők felé. Az észrevételek között szerepelt többek között a Munkácsy Mihály utca kivitelezése, a buszmenetrend, parkolási problémák, társasházban való állattenyésztés, Mecsekjánosi közösségi területeinek bővítése.

A közmeghallgatás teljes PowerPoint beszámolója hamarosan megtekinthető lesz a www.komlo.hu weboldalon.