Tisztelt Lakosok!

Az Önkormányzatunk kezdeményezésére 2019. március 1-én, pénteken 13:00 órától LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk, melyre tisztelettel meghívjuk Önöket!

A rendezvény helyszíne: Polgármesteri Hivatal 1. emeleti kistárgyaló

A rendezvény témája:

Az önkormányzat 2018. évi településrendezési tervi illetve a helyi építési szabályzat módosításának véleményezése.

A rendezési terv módosítás véleményezési anyaga elérhető és megtekinthető Komló honlapján a www.komloonk.hu címen.

Észrevételeiket a lakossági fórumon személyesen, vagy jelen felhívástól számítva a lakossági fórum időpontját követő 8 napig Baracsi Viktória főépítész nevére címezve tehetik meg.

Előadó:
Baracsi Viktória – főépítész

Megtisztelő jelenlétükre számítva,

Tisztelettel,

Baracsi Viktória
városi főépítész