Tisztelt Választópolgár!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

Tájékoztatom, hogy a Nemzeti Választási Iroda által 2019. január 30. napján megküldött adatszolgáltatás szerint Komló város lakossága 2019. január 1-jén 24.697 fő volt.

Tekintettel arra, hogy a település lakosságszáma 25.000 fő alá csökkent, a Komlói Helyi Választási Iroda vezetőjeként – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (Övjt.) 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján – Komló városában a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a megszerezhető mandátumok számát 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listás mandátumban állapítottam meg.

Mindezeknek megfelelően felülvizsgáltam Komló város egyéni választókerületi és szavazóköri rendszerét, és annak szükséges módosítását, az alacsonyabb képviselő-testületi létszámhoz igazodva – a törvényi előírásoknak megfelelően – elvégeztem.

A hivatkozott határozatok megtekinthetők Komló város hirdetőtábláján, valamint a városi honlap önkormányzati portálján.

Önkormányzati portál:  http://www.komloonk.hu/onkormanyzati-valasztas-2019

A választásokat megelőzően, illetve a határozatok jogerőssé válását követően részletes tájékoztatást fogok adni a választópolgárokat közvetlenül érintő változásokról.

Komló, 2019. február 18.

Tisztelettel

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző
HVI vezető