Átadták és megáldották a Komlói Kodály Zoltán Katolikus Általános Iskola és Szent Bernadett tagóvoda teljeskörűen felújított és kibővített épületeit. A teljes beruházás összege meghaladja a 2 milliárd forintot, ezzel ez a legnagyobb Pécsi Egyházmegyei beruházás. Forrás: Pécsi Egyházmegye

Az átadási ünnepséget Dr. Udvardy György megyéspüspök beszámolója nyitotta meg. A püspök atya emlékeztetett mindenkit, hogy a házat mindig az Úr, az Isten építi és az iskola a reményt és a jövőt testesíti meg. A püspök elmondta, hogy olyan összetett fejlesztés és teljeskörű felújítás történt az elmúlt egy év során, amelynek keretében lebontották a régi óvodaépületet, egy új óvodát létesítettek és összességében az intézmény épületeinek alapterülete több mint a kétszeresére bővült. A 80 éves iskolaépületet megerősítették, teljesen felújították és új emeletet építettek rá. Zöldmezős beruházás keretében egy új iskolai szárny épült, tornateremmel, szaktantermekkel, irodákkal, továbbá közel 9 ezer négyzetméteren parkosítás történt, ahol játszótereket, sportpályát létesítettek és ennek munkálatai még mindig zajlanak. Az avatás napjára elkészült az iskola új épületrésze és a meglévő iskolaépület első két szintje, valamint az alsó tagozat udvara, februárig pedig befejeződik a felsős, Templom tér felőli udvar és a régi épület szintráemelésének összes belső munkálata.

A még a folyamatban lévő iskolai eszközbeszerzésekkel kiegészülve a mai kor követelményének mindenben megfelelő oktatási-nevelési centrum jött létre – emelte ki Udvardy megyéspüspök.

A Pécsi Egyházmegye fejlesztései között egyedülálló a komlói, mert egy sajátos összefogás révén valósulhatott meg. Az egyházmegyei forráson túl ugyanis még három különböző külső pályázatot, támogatást is felhasználtak a fejlesztéshez, amely összértéke meghaladja a kétmilliárd forintot.

A Szent Bernadett óvoda népi hagyományokat bemutató műsora után Soltész Miklós államtitkár osztotta meg gondolatait az egybegyűltekkel és történelmi távlatba helyezte a komlói iskolaberuházást. Emlékeztetett rá, hogy hetven évvel ezelőtt a kommunizmus azt hangoztatta, hogy egy új világ kezdete jön, ami sajnos azzal is járt, hogy az egyházaktól elvették az iskoláikat, szociális és karitatív intézményeiket. Összesen 10 egyházi iskola maradhatott egészen 1990-ig. A rendszerváltás után sokan szerették volna, hogy induljanak újra az egyházi iskolák, de ez nem ment zökkenőmentesen, kezdetben komoly ellenállás kísérte az egyházak iskolaalapításait. Ezért is óriási fejlődés, ami azóta történt, például az, hogy ilyen szép iskolaközpont jöhetett létre Komlón. Akik próbálták tönkretenni a keresztény értékeket, már sehol sincsenek és az általuk képviselt értékek sincsenek sehol. A keresztény értékek viszont fennmaradtak és elevenen élnek.
A tornaterem, a sport olyan közösséget teremt, amely egy életen át kitarthat – zárta beszédét az államtitkár.
Az iskola kis és nagykórusa a Gloria in excelsis deo egyházi éneket adta elő több szólamban és a Viva la musica éneket kánonban.

Hoppál Péter országgyűlési képviselő komlói közösség számára kiemelkedő ünnep jelentőségére hívta fel a figyelmet. A modern iskola széleskörű összefogás eredményeként szolgálhatja a tanulókat, a tanárokat és végső soron az egész város közösségét. A komlóiak méltán büszkék a zeneiskolájukra, hiszen a 200 éves bányászati hagyományok mellett az ének-zenei iskola kórushagyománya az, amely az országhatárokon kívül is ismertté teszi ezt a mecseki kisvárost. Az Ora et labora, azaz Imádkozzál, és dolgozzál bencés hagyományát a komlói iskolások vigyék tovább – kérte az ünneplő közösséget Hoppál Péter. Emlékeztetett arra is, hogy 2007 óta ebben a régióban hétről 14 százalékra nőtt az egyházi iskolákban tanulók aránya, ami a püspökség nagy eredménye is.

Egy 3. „lá” osztályos tanuló meséje után Polics József Komló polgármestere emelkedett szólásra.
Egy nap híján egy esztendő telt el az alapkőletétel óta és ezalatt az akkori tornateremből tornaszoba lett, hiszen létrejött egy 21. századi, büszke épület. 80 évvel ezelőtt épült meg Komló faluban a katolikus templom és az első állami óvoda és iskola. Most újabb meghatározó épülettel gazdagodik a város. Különösen fontos ez annak fényében, hogy volt olyan időszak, amikor az iskola bezárásáról egyeztettek. A polgármester bízik abban, hogy ez az egy év itt helyben összefogott mindenkit. Komló városa példát mutatott azzal, hogy itt egy katolikus oktatási központ jött létre, ami egy lehetőség az itteni szülőknek, hogy a gyermekeiknek keresztény nevelést is választhassanak. Nagyon hiányzik a mai világból, hogy Istennel együtt élhessük az életünket, erre ez az iskola teret és lehetőséget nyújt, éljetek vele – fordult zárásként a diákokhoz a polgármester.


Az ünnepi műsort a díjnyertes Csicseriborsó Énekegyüttes zárta. Udvardy megyéspüspök és a plébánosok megáldották a felújított épületeket valamint a Máriagyűdi kegyszobor aulában elhelyezett másolatát. Ez utóbbinál a püspök atya kifejezetten kérte a gyerekeket, hogy ezt a szobrot ne illő távolságból nézegessék, hanem jöjjenek hozzá közel, érintsék meg és merítsenek belőle erőt és hitet nap, mint nap.