Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Baranya megyében is működteti azt az ügyfélfogadást, ahol a diszkrimináció áldozatai részesülhetnek jogi segítségben.

Komlón, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál (Kossuth Lajos utca 113., a volt Rendelőintézet épületének emeletén), november 24-én 13-tól 15 óráig lesz a következő ügyfélfogadás. A hatóság által megbízott jogász azonban felkereshető Pécsett is az Esélyek Házában (Rákóczi út 55.), ahol minden hétfőn és szerdán délután lát el ugyanilyen ügyekben jogsegély-szolgálatot.

Aki úgy véli, hogy diszkrimináció érte, jogi tanácsot kérhet, illetve eljárást indíthat a hatóság előtt, a sérelmet okozó szervvel, intézménnyel, céggel szemben. Hátrányos megkülönböztetésről akkor beszélhetünk, ha a sérelem egy személynek a törvény által védett tulajdonsága miatt következik be. Ide tartozik az egészségi állapot, az életkor, a nemzetiség, az anyanyelv, a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozás, a politikai vagy más vélemény, a vallási vagy világnézeti meggyőződés, az érdekképviseleti szervhez való tartozás, a nemi identitás, a bőrszín, a terhesség, a gyermeknevelés, a társadalmi származás, a vagyoni helyzet, és még sok egyéb, a sérelmet szenvedett személy lényegi jellemvonásának, vagy sajátosságának tekinthető körülmény.

Diszkriminációs ügyben előbb-utóbb bárki sértetté válhat. A gyermeket váró kismama, a kisgyermeket nevelő munkavállaló, a testi vagy értelmi fogyatékkal élő, a más anyanyelvű vagy az országhatáron túlról érkező magyar nemzetiségű, a többséghez képest valamilyen megkülönböztető külső jellemzővel rendelkező személy, a túl idősnek vagy túl fiatalnak vélt személy stb.

A diszkrimináció lényege az, hogy a sérelmet szenvedő személy kifejezetten a védett tulajdonsága (pl. egészségi állapota, bőrszíne, életkora) miatt részesül hátrányban. A hátrányos megkülönböztetés nagyon gyakori a munkavállalás és bizonyos szolgáltatások igénybevétele során, de alkalmanként a vendéglátásban és a hatósági ügyintézés során is tetten érhető.

A hatóság által megbízott és a panaszfelvételt végző ügyvéd azoknak az ügyfeleknek is tanácsot ad, akik nem biztosak az általuk igénybe vehető jogi lehetőségekben, illetve abban, hogy pontosan milyen eljárást indíthatnak. A komlói Családsegítő Szolgálatnál minden második hónap utolsó szerdáján tartott ügyfélfogadást, illetve a pécsi Esélyek Házában működő jogsegély-szolgálatot tehát jogi tanácsért is érdemes felkeresni. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtti eljárás, ideértve a megyei ügyfélfogadásokat, panaszfelvételt és tanácsadást is, a sérelmet szenvedett panaszosok számára ingyenes.

A hatóság a megyei ügyfélfogadásokat „A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése” címet viselő TÁMOP projekt keretében tartja.                         

                                                                                                                              Dr. Gajda Zoltán ügyvéd