Komló Város Önkormányzat Városgondnokság  a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Komló Város Önkormányzat Városgondnokság Főkertész munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony             

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7300 Komló, Kossuth Lajos utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Zöldfelület-gazdálkodással összefüggő feladatok ellátása, fakivágási engedélykérelemmel, bejelentéssel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása, szakterülethez kapcsolódó igazgatási feladatok ellátása, parkfenntartási feladatok elvégzése, ebtelep üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása, játszóterek üzemeltetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, kertészmérnök,
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Kiváló szintű önálló, precíz, pontos munkavégzés, problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata
 • önéletrajz
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagnak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Bareith Péter részére a bareith.peter@kvgondnoksag.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.