Minden iskola kötelező feladatai közé tartozik, hogy úgynevezett küldetésnyilatkozatot fogalmazzon meg, amiben nyilvánossá teszi az ott folyó munka legfőbb célkitűzéseit.

Ennek a dokumentumnak az elkészítése általában a „szükséges rossz” feladatok közé tartozik, hiszen sokkal szívesebben végezzük a gyakorlati feladatokat (a gyerekekkel végzett munkákat), mint elméletek gyártását, írását.

Most azonban megmutatjuk Önöknek aktuális küldetésnyilatkozatunkat, és örömmel vesszük, ha elolvassák, mert miközben fogalmaztuk, rájöttünk, hogy nem is baj az, ha összegyűjtjük azokat az értékeket, amik  mindig is a legfontosabbak voltak gimnáziumunk (az Állami Általános, a Kun Béla és a Nagy László vagy Kökönyösi) számára.

Kisvárosi gimnázium vagyunk, s ennek sok pozitívumát látjuk: az eddigi és később megjelenő visszaemlékezésekből is kitűnik, hogy a színvonalas oktató munka mellett a bensőséges, családias hangulat védjegyünkké vált… már 65 éve…

 Gimnázium vagyunk, így elsődleges célunk, hogy

  • tanulóinkat sokrétű, alapos, jól használható és a modern elvárásoknak megfelelő tudáshoz, ismeretekhez juttassuk;
  • magas szintű oktatást biztosítsunk számukra, mely megfelelő alap lehet a továbbtanuláshoz;
  • az elméleti tananyag elsajátítása mellett segítsük őket abban is, hogy felismerjék, hogy megszerzett ismereteiket hogyan tudják alkalmazni a gyakorlati életben, a hétköznapokban is;
  • a tehetséges tanulók maximálisan kibontakozhassanak, viszont a nehezebben haladók is optimális mértékben fejlődhessenek, ezért a tehetséggondozást és a felzárkóztatást is kiemelt feladatunknak tekintjük;
  • az oktatás mellett nevelő munkákkal személyiségük is pozitív irányban formálódjon: reális önismerettel, kitartással, akarattal rendelkező, érzelmekben gazdag, toleráns emberekké váljanak;
  • a folyamatos önképzés, az előbbre jutás vágya kialakuljon bennük, ezért tantestületünk is megragad minden olyan módszertani segítséget, képzést, ami a 21. századi, versenyképes tudás átadását segíti;
  • az egyéni érvényesülés fontossága mellett felismerjék a közösség, az együttműködés jelentőségét is, ezért előszeretettel alkalmazunk kooperatív, a csoport összetartására épülő pedagógiai módszereket is;
  • környezettudatos szemlélet alakuljon ki bennük: fontosnak tartsák és tegyenek is azért, hogy környezetünket, a természetet óvjuk, ne rongáljuk;
  • hagyományainkat (országos, regionális és helyi, iskolai szinten) megismerjék, őrizzék és ápolják;
  • bizalomra, elfogadásra, kölcsönös tiszteletre épülő tanár-diák viszony alakuljon ki: olyan közeg, ahová a tanulók szívesen járnak, ahol biztonságban érezhetik magukat, és ahol a tudás megszerzése mellett támogatást, törődést, sőt szeretetet kaphatnak.