„Sokat tanulhatunk az aradi vértanúkról igazi hazaszeretetből, a nemzet iránt érzett alázatból és küzdeni tudásból” – hívta fel a figyelmet Polics József polgármester a nemzet gyásznapjára emlékező október 5-i megemlékezésen.

Az önkormányzat és a Komlói Erdélyi Kör szervezésében tartottak megemlékezést az 1848/49-es forradalom és szabadságharc során kivégzett aradi vértanúk és Magyarország első alkotmányos miniszterelnökének tiszteletére.

A 48-as téri kopjafánál lezajlott ünnepi rendezvényen a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola 6. évfolyamos diákjai emlékeztek a 169 évvel ezelőtti véres megtorlásra, Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác, Vécsey Károly, Batthyány Lajos – és a névtelen hősök történelmi példájára.

Polics József polgármester ünnepi gondolatai között kiemelte: a magyar szabadságharc nem csak egy kis európai nemzet függetlenedési vágyáról szólt, hanem az európai szabadságért is folyt.

„A Kárpát-medence népeit egységesen jelenítették meg, egymással összefogva küzdöttek az utolsókig, tartottak ki a szabadság eszméje mellett, s ezzel a hősies helytállásukkal váltak a szabadság jelképévé. Tettükkel a magyar nemzetet a modern kor szabadságszerető népei közé emelték” – mondta.

„Sokat tanulhatunk tőlük: igazi hazaszeretetből, a nemzet iránt érzett alázatból és küzdeni tudásból. A vértanúk között volt horvát, szerb, német, osztrák, örmény, magyar, mégis „egy zászló alatt egy haza fiainak” vallották magukat” – mutatott rá városvezetőnk.

Az ünnepség zárásaként a résztvevők – hőseinkre emlékezve – fejet hajtottak a 48-as téri kopjafánál, majd elénekelték a Szózatot és Székely himnuszt.