A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa a közelmúltban tartotta alakuló ülését, ahol a napirendi pontok között szerepelt az is, hogy a grémiumnak új vezetőket kell választania.  

kistarsagi-tanacskozasnetA társulás elnökének személyére a térség polgármestereinek kellett javaslatot tenniük. Ők Polics Józsefet (képünkön bal oldalon) jelölték a tisztségre, majd miután Komló polgármestere elfogadta a felkérést, egyhangúan megszavazták az előterjesztést.

Az új elnök lapunknak utólag azt mondta, könnyű volt megkezdeni a közös munkát, hiszen korábbról már szinte valamennyi polgármestert ismerte, sokukkal dolgozott is már együtt. Bár a Társulás jövő évi költségvetési keretét még nem ismerik, az biztos, hogy fő feladatuk lesz a bölcsődei-óvodai ellátás, az idősgondozás és a gyermekjóléti szolgálat működtetése mind a 19 településen, és eredményesen kell lezárniuk a kistérségi kerékpárút-beruházást is. Úgy fogalmazott: a Társulás munkáját illetően alapvető elvárás lesz, hogy a munkáját átláthatóan, racionálisan és gazdaságosan  végezze.

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló törvény alapján az elnökhelyettesek személyére már az elnök tesz javaslatot, így Polics József Kárpáti Jenőt (Magyarszék első emberét) és Bék Jánost (Szászvár vezetőjét) javasolta az említett pozícióra, amit a polgármesterek  meg is szavaztak.

Azután megválasztották a bizottságok elnökeit és tagjait is, ami a következőképp alakult: a Területfejlesztési bizottság elnöke Csörnyei László (Hosszúhetény) lett, tagjai Lép Péter (Kárász) és Böröcz Tibor (Bodolyabér); a Humánszolgáltató bizottság elnöke Pecze Gábor (Máza), tagjai Bregó János (Szalatnak), Vargáné Szabó Gabriella (Liget), Weisz Kornélia (Egyházaskozár), Papp István (Mecsekpölöske), Walke Zsolt (Tófű) és Kiss Gyula (Köblény); a Pénzügyi bizottság elnöke Kovács Gyula (Magyarhertelend), tagjai Endrődi Tibor (Vékény), Hohn Krisztina (Mánfa), Simon Péter (Szárász), Varga Lívia (Hegyhátmaróc), valamint Fülöpné Rákosa Ildikó (Magyaregregy).

Az ülés további részében megtárgyalták a Szervezeti és Működési Szabályzat és Együttműködési Megállapodás módosítását, a 2011. évi belső ellenőrzési tervet, és tájékoztatást hallgattak meg a kistérségi kerékpárúttal kapcsolatosan.