Az október 3-i választások alapján Komlón öt kisebbségi önkormányzat alakult, melyek az azóta eltelt időben már vezetőt is választottak. 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál mindössze annyi változott, hogy csökkent a vezetőség létszáma, viszont a megmaradt négy tag a korábbi vezetésben is ott volt, s az elnöki tisztet továbbra is Hegedűs István töltheti be. Ő így beszélt a jövőről: – Eddig is sok volt a feladatunk, s úgy gondolom, tennivaló továbbra is akad bőven, ami hatalmas felelősség is a számunkra. Nagyon remélem, hogy a CKÖ megfelelően tudja képviselni a cigány emberek érdekeit. Szerettük volna, ha a szociális bizottságba bekerült volna valamelyikünk, ez nem sikerült, de így is azon leszünk, hogy most már ne csak szóban, de a gyakorlatban is tegyen meg a város mindent a foglalkoztatás javítása érdekében. Mi az oktatást, képzést tartjuk kiemelten fontosnak, s a cigány emberek taníttatásáért minden lehetőséget megragadunk. 

Ugyancsak az eddigi elnök vezeti továbbra is az Ukrán Kisebbségi Önkormányzatot. Kis-Pálóczi Ida azt mondja, nagyon örül, hogy 52 %-os volt a választási részvétel, mert ez azt jelzi, hogy az ukrán kisebbséghez tartozók fontosnak érzik tevékenységüket. Jövőbeni terveikről szólva elsőként azt említette, hogy tovább kell ápolni, sőt bővíteni is a meglévő kapcsolatokat (a beregszászi járás és a komlói kistérség közt jelenleg hat aláírt együttműködési szerződés van különböző témakörökben), de fontos feladatuknak tekintik azt is, hogy jobban megismertessék a komlóiakkal a kárpátaljai magyarok helyzetét és Ukrajnát, s szeretnék tovább szélesíteni az ukrajnai magyarokat támogató karitatív tevékenységüket.

Új vezetője van a Görög Kisebbségi Önkormányzatnak, aki azonban teljesen képben van, hisz a vezetőségnek eddig is aktív tagja volt. Raptisz Antonisz azt mondja, egy sor korábban megkezdett dolgot folytatniuk kell, mert érzik, van rá igény – ilyen a görög kultúra és hagyományok megismertetése, nyelvtanfolyam szervezése, a pécsi görög közösséggel való kapcsolattartás és a város civil szervezetei életében való részvétel is.

Szintén új vezetőt választott a Horvát Kisebbségi Önkormányzat, Sarkadi László személyében. Neki sem új az effajta feladat, hisz az előző ciklusban is ott volt és aktívan dolgozott a vezetőségben. Mint mondja, a horvát testvérvárossal Valpovóval kialakított kapcsolatok egyre szerteágazóbbak, szeretnék ezt is tovább fejleszteni, s terveik közt szerepel a horvát kultúra, gasztronómia értékeinek megismertetése a komlóiakkal. Mindemellett – mivel sokan járnak különböző okokból Horvátországba – folytatják a nyelvtanfolyamok szervezését is.

A város legrégebbi kisebbségi önkormányzatát a német nemzetiség mondhatja magáénak, s a vezető itt immáron negyedszer is Ábel János lett, aki így összegezte a legfontosabbnak vélt teendőiket: – Sok újat nem kell kitalálnunk, inkább a régóta folytatott és bevált tevékenységeinket kívánjuk folytatni, jobbá tenni. Ezek közt említem a német nyelv és kultúra ápolását, a városban német nyelvet oktató óvodák, általános és középiskolák támogatását. Fontos feladatunk a Német Klub fenntartása és az ottani programok biztosítása, továbbá a testvérvárossal Neckartenzlingennel, az ottani Komló Baráti Körrel kialakított kapcsolatok további szélesítése, sőt szeretnénk a jövőben is adományokat eljuttatni Komlóra a kinti támogatóink segítségével.