A Komlói Napok és Bányásznap programjának egyik hagyományos pontja az ünnepi képviselő-testületi ülés, ahol az elért eredmények és a közeljövő is szóba kerül. Polics József polgármester ünnepi beszéde vágatlanul:

Jó szerencsét!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt  Meghívott Vendégeink! Tisztelt Komlóiak!

Ismét eltelt egy év, egy újabb gyertya, a 67. került városunk születésnapi tortájára. A születésnap jó alkalom arra, hogy kicsit nosztalgiázzunk, visszaidézzük, honnan is indultunk, megfogalmazzuk kívánságainkat, terveket, álmokat szőjünk.  Fordítsuk vissza az idő kerekét, mit is látnánk 1951-ben, amikor 3 település nyerte el a városi címet:Komló, Dunaújváros és Várpalota. A bányászat az ország legkülönbözőbb részéről mágnesként vonzotta az emberek ezreit  városunkba, 1960-ra megnégyszereződött a lakosság létszáma, a „betelepültek” az idők folyamán igazi komlóiakká lettek, ezzel vált településünk sokszínűvé.

„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe”– állapította meg Babits Mihály.

Nekünk, komlóiaknak mindig is tudnunk kell,  mit köszönhetünk a bányászoknak. A város házainak többsége, útjai, hivatala, iskolái és kórháza a bányászok munkájából épült. Napról napra ezrek szálltak le a föld alá az életüket kockáztatva, hogy felszínre hozzák azt a szenet, ami az ország gazdaságának az életet és a fejlődést, Komlónak pedig a gazdagodást és a gyarapodást jelentette.

A bányászat az ország legnagyobb részében csak történelmi tananyag, a hozzá kapcsolódó szokások pedig különleges egzotikumok. Komlón azonban szinte minden család múltjának a része. Ott van a szobák polcain nagy gonddal óvott bányászrelikviákban, az apák és nagyapák szívesen mesélt történeteiben és a felidézett emlékektől felvidámodó vagy épp elkomoruló baráti társaságok évtizedes, megbonthatatlan összetartásában. Ott van a minket körülvevő épületekben, emlékekben, Komló minden, bányászkezek által egymásra rakott téglájában.

A bányászat erejét mi sem bizonyítja, hogy lassan 20 éve lesz, amikor felszínre hozták az utolsó csille szenet. A bányásznap mégis a város legnagyobb ünnepe, pont olyan embereket összehozó népünnepély, mint az elmúlt évtizedekben mindig is volt. Közösségépítő és közösségformáló.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A magyar televíziós természetfilmezés egyik megteremtője, Rockenbauer Pál ekként fogalmaz: .”Fura dolog a honvágy. Szeretek elutazni, és ha itthon vagyok, többnyire azon töröm a fejem, hogyan lehetne megint valahogy elcsavarogni, lehetőleg a világ végére. De szeretek megjönni is. És bár jósorsom sok szép táját engedte már látni a világnak, sohasem tudtam megérteni azokat, akiknek csak az a szép, ami messze van, és érdektelennek, unalmasnak tartják azt, ami itthon van, bár rendszerint éppen ezek azok, akik nem is tudják, mi van itthon.”

Mi komlóik szerencsésnek mondhatjuk magunkat, csodás természeti környezetben fekszik 7 dombra épült városunk, de ez csak a külső mit sem érne, ha nem lennénk képesek tartalommal megtölteni. A bányászoktól örökül hagyott kitartás, nagy munkabírás, összefogás és a másikért érzett felelősség bennünk megvan, ezek azok az értékek, aminek köszönhetően nem felejtve, hogy honnan jöttünk, miből lettünk, túl tudtunk lépni a múlt árnyain és a kesergés helyett a remény, a jövőbe vetett hit tölti be újra hétköznapjainkat.

Az idelátogató megtapasztalhatja, épül, szépül városunk, mi azonban nemcsak külső szemlélői, hanem napról napra részesei is vagyunk a változásoknak. Lehet, hogy néha türelmetlenebbül állunk a lámpánál, nehezen viseljük az úttereléseket, a nehezebb parkolást, a kényelmetlen helyzeteket, de higgyék el, megéri várni, hogy kihűljön az aszfalt, helyére kerüljenek az új dolgok, hisz ha kész, az mindannyiunk örömét szolgálja. Vigyázzunk megszerzett értékeinkre, mert az a mi és utódaink kényelmét szolgálja. Túl kell lépnünk a magyarokra jellemző pesszimizmuson,  ne mindig azt keressük mi miért nem jó, hanem legyünk büszkék eredményeinkre, legyen közös célunk a városunk szebbé, jobbá tétele. Köszönet azoknak, akik a beruházásokhoz kapcsolódóan saját területeiket a változásokhoz igazodóan rendezik, javítva ezzel az összképet.

Az elmúlt egy év nagyon mozgalmasra sikeredett, nézzük milyen változásokon mentünk keresztül:

 • soha nem látott úthálózat fejlesztési program indult útjára, nincs olyan városrész, amit ne érintene, többek között a dávidföldiek régi álma valósul meg a Munkácsy utca felújításával, amire több mint negyven évet kellett várni.
 • megvalósult a csatornázás Somágon, a Belváros és Újtelep környéki utcákban
 • Dávidföld-Mecsekjánosi területén a csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása megtörtént
 • a KRESZ-park sportközponttá alakult
 • Körtvélyesben sportpark, futópálya épült ki
 • bővítettük, korszerűsítettük a közvilágítást
 • megújultak óvodáink, bölcsődénk, a családsegítő épülete,
 • a mai követelményeknek megfelelő játszóteret alakítottunk ki Felső-Szilvásban
 • megvalósult a kökönyösi kutyafuttató
 • folytattuk köztereink tervszerű korszerűsítését, kulturált parkolási lehetőséget alakítottunk ki Anna-aknán
 • a szociális szövetkezet formájában működő Tésztaüzemet tovább fejlesztettük (új gépek, létszám bővítése)
 • a Sportcsarnok korszerűsítését tovább folytattuk (csúcstechnológia-eredménykijelző)
 • elkészült a Szent Bernadett Óvoda épülete, nagy ütemben folyik a Kodály iskola bővítése, korszerűsítése
 • folyik a munkahelyteremtést célzó új ipari park kialakítása
 • korábban rendezetlen, csak illegális hulladéklerakónak használt területek kaptak új értelmet, így többek között a volt bányaterület, Kossuth akna környékén, továbbá Dávidföldön nemcsak a területek rendezése történt meg, hanem napelem-parkok kialakítása is folyamatban van
 • épül a Komló-Sikonda kerékpárút
 • megkezdődött a Szent Borbál Otthon korszerűsítése
 • önkormányzati lakások energetikai korszerűsítését végeztük el
 • új vállalkozások költöztek be a volt dávidföldi iskola és a tompa Mihály utcában álló önkormányzati épületbe .

Már elnyert támogatással előttünk áll a Vásárcsarnok felújítása, a Petőfi tér és Templom tér rehabilitációja, a zártkerti utak korszerűsítése, az elhagyatott Fürdőépületet is megmenthetjük az enyészettől, itt rendezett környezettel inkubátorház kerül majd kialakulásra vállalkozóink részére.

A 2018. évben 6,8 milliárd forint áll rendelkezésre fejlesztésre. Büszkén mondhatjuk, hogy nincs működési hiányunk, hitelek nélkül fejleszthetünk.

Nagy figyelmet fordítunk a fiatalok letelepedésére, arra, hogy minél többen Komlón rakjanak fészket, a kormányzati támogatások mellett ezért külön támogatásokkal (ingyenes közművesített építési telek, pénzbeli hozzájárulás) segítjük őket, ez a programunk sikeresnek bizonyul.

Tisztelt Ünneplők!

Komló tiszteli és őrzi örökségét és hagyományait, azonban ma már más utakon járunk. Évek óta keményen dolgozunk azon, hogy megteremtsük a lehetőségét a továbbra is a föld alatt, parlagon és kihasználatlanul heverő szénvagyon hasznosításának, akár bányászattal, akár más módon. Ez azonban a jövő terve, ami biztosan nem a jövő héten fog valóra válni. Biztató a Kormány július 26-ai határozata, mely az  „Energetikai Ásványvagyon-hasznosítás és Készletgazdálkodás Cselekvési Tervéről” szól, ebben a megújuló energiaforrások mellet az ásványvagyon-hasznosítás is helyet kapott.

Tegnap részt vettem a 68. Központi Bányásznapon Pécsett, ahol  Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energiaügyekért felelős államtitkára a hazai energetikai helyzetet és fejlesztéseket ismertette, hangsúlyozta, hogy a kormány nagyra értékeli azt a szakértelmet, szaktudást, amely a térségünkben felhalmozódott a bányászat terén, erre a tudásra, földtani kutatási projektekre alapozva  a minisztérium úgy döntött: egy innovációs központot hoz létre Pécsen.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az elmúlt években bebizonyítottuk, hogy Komló ugyan a szénre épült város volt, de szén nélkül is boldogulni akar és tud is, képes megújulni, új utakat keresni annak érdekében, hogy élhetőbb város legyen.  Megfogyva bár, de törve nem, élünk, dolgozunk és fejlődünk a Mecsek hét dombján. Vannak új üzemeink, új munkahelyeink, új lehetőségeink. Néhány éve még több mint ezren dolgoztak közmunkásként a városban, mert nem nagyon tudtak máshol elhelyezkedni. Ma már csak pár száz közfoglalkoztatottat alkalmazunk, de ezt a létszámot is alig bírjuk feltölteni. Az emberek ugyanis jobb – és persze jobban fizető – állásokat találtak.

Az útfejlesztések, épület felújítások, értéknövelő beruházások mellett új lehetőségeket is kaptunk, s mi tudtunk élni vele. Komló fesztiválváros lett, az egyre népszerűbb és nemzetközivé vált   hagyományos gasztronómiai Kolbásztöltő-fesztivál mellett évről évre elismert házigazdái vagyunk a KASZT-nak, adunk otthont a Baranyai Gyermek Néptánc-találkozónak, sikeres kezdeményezésnek bizonyult a Hét Domb Filmfesztivál, mely a jövő héten várja az érdeklődőket, színvonalas dokumentumfilmekkel, népszerű hazai alkotásokkal. A rallyzás szerelmesei számára kínál izgalmas programot a már nemzetközivé magát kinövő Baranya Kupa. Időről időre visszatérnek a kerékpárosok, idén az Országúti Országos Bajnokság résztvevői ismerkedhettek meg csodás, kihívásokkal teli  környezetünkkel. A zeneiskola is jeleskedik szakmai találkozók szervezésében, ilyen a Gyöngyössy Zoltán Országos Fuvolatalálkozó, vagy a Baranya Megyei Zongorista Növendékek Találkozója.

Magas színvonalon megrendezett rendezvényeink kísérik mindennapjainkat, ünnepeinket, köszönet az ötletgazdáknak, szervezőknek, résztvevőknek.

Az elmúlt időszak különösen sikeresnek bizonyult.  A leginnovatívabb gyártó cég díját a RATI KFT. nyerte el.   A Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamara Jánosi Engel Adolf díjában részesült az ART INNOVA Kft. ügyvezetője, Bischoff Balázs, Komlói Szakképzési díjat  Karácsony László, az Idegenforgalmi díjat pedig Fajcsi Ferenc kapta.

Az elmúlt idény legnagyobb sportsikere a Sport36 Komló kézicsapat NBI-ben elért 5. helyezése, továbbá a LIGA Kupa aranyérme. A mérkőzések hangulata magával ragadó, Kilvinger Bálint vezetésével a különböző nemzetiségű játékosok egy célért való összefogása  példaértékű.

A KASZT is hozott komlói sikert, a Súgólyuk Egyesület játékát arany minősítéssel díjazták.

A Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért  díjazottjai között  2018-ban szintén találhatunk komlóit,  Németh Csillát, aki Kiváló Tehetségsegítő díjat kapott.

Nemrég mindannyian együtt szurkolhattunk, sőt a vállalkozó kedvűek be is kapcsolódhattak olimpikonunk, Czukor Zoltán  rendhagyó 100 km-es távgyalogló búcsúversenyén. Zoli nem kis erőnlétről, kitartásról tett tanúbizonyságot, amikor elsőként ért célba.  Azok, akik néhány kör elejéig csatlakoztak hozzá, saját bőrükön tapasztalhatták, a sikert nem adják ingyen, a mögött verejtékes munka áll. Jó volt látni az egyként szurkoló komlóiakat, a biztatást,  ismét megmutattuk, a mi erőnk az összefogásban, a másikért érzett felelősségben rejlik.

Intézményeink diákjai több megmérettetésen is bebizonyították, színvonalas oktató-nevelő munka folyik városunkban. Eredményesen mutatkoztunk be a Miskolc-Görömböly Forralt bor és Tepertő Fesztiválon,  igazán jó érzés volt komlóinak lenni idén a neckartenzlingeni ünnepen, ahol fiatal néptáncosaink méltón képviselték városunkat. Elmondhatjuk, városunkban a hagyományok őrzésében, továbbadásában egyre több civil szervezet vesz részt lelkes tagokkal.

Tisztelt Ünneplők!

Városvezetőként úgy vélem, hogy az itt megtelepedni akaró családok és vállalkozások egy aktív, tevékeny és sikeres közösséget láthatnak, egy olyan közösséget, melynek  mindenki szívesen akarna a része lenni.

Ahogy annak idején bányász nagyapáink építették tégláról téglára Komlót, így újítjuk meg mi is és modernizáljuk lépésről lépésre, utcáról utcára, intézményről intézményre haladva a várost. Ha kell, pályázunk, ha kell, spórolunk vagy minisztériumokban lobbizunk, de valóra váltjuk a terveinket. Ha nem megy egy lépésben, akkor megcsináljuk kettőben vagy háromban.

Meg lehet nézni, ahogyan több éven keresztül tartó, módszeres és tervszerű felújításokkal hogyan hoztuk rendbe a sportcsarnokot, a könyvtárat, a Templom tér környékét vagy éppen a Petőfi teret, ahol ugyan a legfontosabb lépések még előttünk állnak, de a tervek és a pénz már megvan a munkára.

Még hosszasan lehetne sorolni mindazt, amit elvégeztünk és természetesen azokat a célokat is, amiket még nem értünk el, de el akarunk és ezzel a hozzáállással, kitartással  el is fogjuk érni. A bányászok öröksége nem csak az emlékekben és a falakban él tovább Komlón, hanem az itteni emberek mentalitásában, gondolkodásmódjában is. Elszántság, meg nem alkuvás, kitartás, szorgalom és persze egymás segítése minden körülmények között – ezek voltak a szabályok a föld alatt és ezek a föld felett is. Bár ma már mindannyian a napszinten tevékenykedünk, a hozzáállásunk nem változott, lélekben ma is egy kicsit bányászok vagyunk. És bányászmódra, eltökélten dolgozunk azon, hogy Komló minden nappal egy kicsivel jobb és élhetőbb hely legyen.

Kérek minden  komlóit vigyázzunk elért eredményeinkre, hogy tudjunk mit hagyni örökül az utókornak, a megújulás mellett őrizzük meg a bányászoktól kapott értékeinket, melyek Komlói igazi titkát jelentik.

Elődeink is úgy gondolták, és mi is hiszünk benne: az a feladatunk, hogy összegyűjtött álmainkat és terveinket ne csak dédelgessük, hanem valósítsuk is meg. Vitathatatlan, voltak  a múltban nehéz időszakok, s lesznek azok a jövőben is, de az egymásba vetett hit mindig átsegítette a várost  a bajokon, a jövőt szem előtt tartva  megoldottuk a gondokat, együtt, közösen, összefogva úgy, ahogy azt a bányászoktól megtanultuk. Képesek voltunk – a bányászok méltó követőiként – emelt fővel és bátran szembenézni a legnagyobb kihívásokkal is, mert tudtuk, ha összefogunk, nincs lehetetlen. Jól láthatjuk, az elmúlt időszakban  olyan fejlesztések indulnak el, amelyek meghatározóak lesznek a jövő szempontjából. Mi mindent megteszünk azért, hogy Komló ne csak a múlt és a jelen, hanem  a jövő városa is legyen! Célunk, hogy városunkban mindenki találja meg a jövőjét, hogy igazi otthonra találjon, egy olyan otthonra, melynek követelményét Szabó Magda ekként határozta meg: „Mindannyian tudjuk, hogy az otthon nemcsak négy falat, tárgyakat jelent, az otthon menedék. Az az ember, akinek van hová – és van kihez – hazamenni, mindenkor könnyebben viseli az élet konfliktusait, csapásait. Az otthon számomra azt is jelenti, hogy valaki meghallgat, valaki megvigasztal.”

Nekünk az a feladatunk, hogy  az álmokat valóra váltsuk, élhetőbbé és vonzóbbá tegyük városunkat, ahol mindenki életkortól függetlenül otthonra talál.

Meghallgatva a  kifogásokat, észrevételeket idén újragomboltuk, új köntösbe öltöztettük városunk ünnepét, találkozhatnak újdonságokkal, de vannak olyan elemek is, amelyek nem hagyhatók el. Elmondhatjuk, hogy az idei Bányásznap és Komlói –Napok  rendezvénysorozat közös munkánk eredménye. Ismerkedjenek a változtatásokkal,, vegyenek részt minél többen a programokon.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

HAJRÁ MAGYARORSZÁG! Isten éltessen KOMLÓ!!!