Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelete 12. §-a alapján pályázatot hirdetek az alábbi önkormányzati lakások szociális alapon történő bérbeadására: 

  1. Zrínyi M. u. 8 fsz. 1a. szám alatti, 70,64 m² alapterületű, 3 szobás komfortos bérlakásra,
  2. Engel A. u. 43. fsz. 12.a. szám 21,28 m2 alapterületű, 1 szobás félkomfortos bérlakásra

 

A pályázat benyújtásának időszaka: 2018. augusztus 15. (szerda) – 2018. augusztus 29. (szerda)

Tájékoztatom a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a lakáskiutalás szabályai értelmében a nyertes bérlővel első körben határozott időre (14 hónapra) szóló lakásbérleti szerződést köt a Városgondnokság a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése alapján, amelynek időszaka alatt együttműködést kell teljesítenie a bérlőnek a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. Az együttműködési időszak (12 hónap) leteltét követően, az arról készült beszámolót figyelembe véve dönt a Szociális és Egészségügyi Bizottság az újabb lakásbérleti szerződés megkötéséről.

Jelentkezni lehet a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodáján ( alagsor 43. sz. iroda).

 

 

Komló, 2018. július 27.

 

dr. Vaskó Ernő s.k. – címzetes főjegyző