A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ és a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány által életre hívott Magyarok Kulturális Világfesztiválja egyik komlói rendezvényeként nyitották meg nemrégiben a Muzeális Gyűjteményben Stein Anna, Franciaországban élő festőművész kiállítását.

Hogy miért épp a komlói múzeumban? Erre egyszerű a válasz. A művésznő Jánosi Engel Adolf dédunokája, és kapcsolata az intézménnyel már közel egy évtizedes múltra tekint vissza. „Származásom festészetem alakulásában igen nagy szerepet játszott. Az embercsoport, mely a leszármazottak láncolatát alkotja, hihetetlenül erős mítoszképzéssel bír fantáziámra. Festészetem e bezáró, fogva tartó mitológia elleni küzdelem. Ezt tekintem művészetem humuszának” – vallja a neves ősök hatásáról Stein Anna.

Fekete Valéria esztéta nyitó mondandóját Lucien Hervé értékelésével indította: „Stein Anna festészete, mint minden életmű, a múlt gyökereit, távoli tájak és idők újrafelfedezését hordozza magában. A tudat alatti emlékek harcban állnak az éppen tudatosodóval. Minden képe egy-egy önmagába tekintés. Minden képe harc és ugrás az ismeretlenbe. Minden képe ablak a soha nem látottra, a soha előre nem érzettre, a soha nem érzettre”.

Fekete Valéria szerint Stein Anna munkái különös álmok árnyékai. Álmoké, amelyek a tudattalanból felfeltörve a megélt vagy meg nem élt archetipikus múlttal, a családi gyökerekkel, beteljesületlen vágyakkal, felkavaró emlékekkel szembesítenek. Afféle pszichoanalitikus utazások.