A pedagóguspálya egyik legnagyobb elismerését a rubindiplomát vehette át Prohászka Józsefné pedagógusnap alkalmából.

Prohászka Józsefné, Zombori Teréz Ilona 1948. június 19-én a Nagykőrösi és Dunamelléki Református Népiskolai Tanítóképző Intézetben szerezte meg tanítói diplomáját.  A városi ünnepségen – 70 évvel diplomájának megszerzése után – a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar által kiadott rubin diplomát vehette át.

Ili néni 1948 októberében kezdte meg pedagógus pályafutását a Nagykőrösi Nyilas-pusztai Általános Iskolában, majd 1949 augusztusától a nagykőrösi Nyársapát pusztai Általános Iskola pedagógusa volt. Az országban elsők között szerzett orosz szakos tanári diplomát 1952-ben. 1953-ban költözött Komlóra, ahol nyugdíjazásáig a Kenderföldi Általános Iskolában végezte pedagógusi munkáját. A tanítás mellett eszperantó levelező szakkört vezetett az Úttörőházban.

Nyugdíjazása után sem hagyott fel pedagógusi tevékenységével. 14 évig tanított még a város általános iskoláiban. Energiája kifogyhatatlan volt. A pedagógus közösség fontos tagjaként, tapasztalatával, értékes észrevételeivel útmutatást adott a fiatalabb generáció számára.