Elismeréseket adtak át pedagógusnap alkalmából Komlón. A Komlói Színházban rendezett városi ünnepségen “Komló város közoktatásáért” díjjal jutalmazták Szalóki Zoltánnét, a Gagarin iskola tanítóját. Prohászka Józsefné 70 évvel ezelőtti diplomaszerzése alkalmából rubindiplomát vehetett át.

A pedagógus szakma előtti tisztelgés alkalmából rendeztek városi ünnepséget Komlón. Az ünnepeltek elsőként Bálint András színművész Arany János-estjét hallgathatták meg.

Polics József polgármester ünnepi köszöntőjében Eötvös József gondolatait osztotta meg az ünnepeltekkel: „Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyerekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.”- hangsúlyozta.

Ne feledjék, Önök példaképek, akik életükkel, emberségükkel, ismereteikkel ápolják és gondozzák az ifjúság “világra csodálkozó elméjét”, valamint építik identitásuk pilléreit, hogy biztos hátterük legyen, ha nehézségekbe ütköznek – fogalmazott a városvezető, majd hozzátette: “Engedjék meg, hogy ezúttal is megköszönjem a munkájukat! Azt, hogy nem ismernek fáradtságot, hogy igyekeznek lekötni, a helyes útra terelni gyermekeinket.

A rendezvényen elismeréseket adtak át: “Komló város közoktatásáért” városi kitüntetést vehetett át Polics József polgármestertől, Bareithné Benke Nikolett alpolgármestertől Szalóki Zoltánné, a Kökönyösi Gimnázium, Gagarin Általános Iskola tanítója, több évtizedes pedagógusi munkájáért. Az iskola munkaközösség vezetőjeként, az iskolai rendezvények szervezőjeként végzett, valamint a kompetencia-alapú oktatásban való kiemelkedő tevékenységéért.

Ritka pillanat szemtanúi lehettek a jelenlévők a városi ünnepségen. Prohászka Józsefné 70 évvel ezelőtt megszerzett diplomája alkalmából rubindiplomát vehetett át Király Istvánnétól, a Pécsi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettesétől, Polics Józseftől és Bareithné Benke Nikolettől.

Szolgálati emlékéremben hárman részesültek:

Györei Oszkárné, a Komlói EGYMI tanára, aki 1984-ben került intézménybe, osztályfőnökként, munkaközösség-vezetőként dolgozott, valamint igazgatóhelyettesi feladatokat látott el. Munkáját a lelkiismeretesség, a szakmai kihívásoknak való megfelelés jellemzi, akinek elsődleges a gyermekek fejlődésének, biztonságának szem előtt tartása.

Lassan Jánosné, aki 1983 óta dolgozik az EGYMI Komlói intézményében, osztályfőnökként, munkaközösség vezetőként. Tanítványaival kiemelkedő eredményeket ért el kulturális versenyeken, napi munkája mellett a gyógypedagógia szakos hallgatók gyakorlatáért felelős összekötő feladatokat is ellátja.

Bien József, a Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolájának tanára. Több évtizedes színvonalas oktató-nevelő munkájáért, diákjaival a testnevelés területén elért számos országos és nemzetközi eredményért.

Ezt követően a térség intézményvezetőit jutalmazták, majd polgármesteri elismerések átadása következett:

 

Polgármesteri elismerésben részesült:

Mukliné Kostyál Irén, a Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola dolgozója, a tehetséggondozás területén nyújtott kiemelkedő munkájáért.

Györei Oszkárné, a Komlói EGYMI dolgozója, a gyógypedagógia terén végzett kimagasló szakmai munkájáért.

Lengyelné Schelb Anett, a Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája dolgozója, az ifjúságvédelem területén hosszú idő óta végzett alapos, körültekintő, áldozatos és precíz, mindenkor a diákok érdekeit szem előtt tartó munkájáért.

Bakosné Adravecz Erika, a Szilvási Általános Iskola dolgozója, a harminc éven át végzett példaértékű, lelkiismeretes, kreatív pedaógiai asszisztensi munkájáért.

Tóth Gábor, a Kökönyösi Gimnázium Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája dolgozója, színvonalas, innovatív pedagógusi munkájáért és Komló város kulturális életében való aktív közreműködéséért.

Várfokiné Plávics Zsuzsanna, a Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskolája dolgozója, lelkes osztályfőnöki és kiváló szervező munkájáért.

Steiner Jánosné, a Kenderföld-Somági Általános Iskola dolgozója, több évtizedes kiváló pedagógusi munkájáért, pályaválasztási felelősként végzett lelkiismeretes, támogató tevékenységéért.

 Appl Szilvia, Pécsi Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma pedagógusa, tanítványainak sikeres felkészítéséért az informatika, és az informatika szakmai érettségi vizsgára, kiemelkedő osztályfőnöki munkájáért. Lelkes szervező munkájának köszönhetően nyerte el a programozás hete legaktívabb magyar iskolája címet az iskola.

Szeledi József, Pécsi Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma pedagógusa, tanítványainak sikeres felkészítéséért a informatika szakmai érettségi vizsgára, szakmai vizsgára, kiemelkedő osztályfőnöki munkájáért. Több évtizedes rendszergazdai munkáért, vizsgák informatikai hátterének biztosításáért.

Herbály Mária, a Pécsi Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tanára, a különleges nevelési igényű tanulók körében végzett több éves, magas színvonalú, példamutató pedagógiai munkájáért, valamint a vizsgaszervezés és lebonyolítás terén nyújtott kiemelkedő teljesítményéért

 Nagyné Kungl Edina, a Pécsi Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tanára, különleges nevelési igényű tanulók körében végzett magas színvonalú több éves, példamutató pedagógiai munkájáért, valamint az iskola népszerűsítésében és a pályaválasztási rendezvények lebonyolításában vállalt aktív szerepéért.

 Szelléné Fürbach Erika, a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus általános Iskola és Óvoda hitoktatója, kiemelkedő, szolgálatkész munkája elismeréseként. A keresztény értékekre épülő iskolai neveléssel, oktatással és a szélesebb közösségért önként vállalt áldozatos munkájával példát és utat mutat diákoknak, szülőknek és pedagógusoknak egyaránt.

Radicsné Nyisztor Tímea a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus általános Iskola és Óvoda hitoktatója, odaadással és kitartással vállalt szolgálatkész munkája elismeréseként. A szűkebb és tágabb óvodai- és iskolai közösségekben végzett, keresztény értékekre épülő munkája példaként követendő.

Schalpha Anett, a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus általános Iskola és Óvoda tagóvoda-vezetőjének, kimagasló szakmai- és közösségi munkájának elismeréseként, mellyel gördülékennyé tette a Szent Bernadett Tagóvoda egyházmegyei fenntartásba vételének folyamatát. Gyermekszeretete és munkabírása biztosítéka a megkezdett, keresztény értékekre épülő óvodai nevelés folytatásának.

Novotny Anikó, a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus általános Iskola és Óvoda pedagógiai asszisztensének, széleskörű, gyermekcsoportban és azon kívül végzett kiemelkedő, példamutató, magas szintű, pedagógiai munkájáért; közvetlen és közvetett munkatársai szakmai munkáját folyamatosan segítő tevékenységéért.

Strényerné Győri Krisztina, a Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája dolgozója, az óvodában végzett kiemelkedő szakmai és innovációs tevékenységéért, valamint az óvodai Bozsik program megvalósulásáért végzett munkájáért.

 Finta Kornélia Jolán, a Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája dolgozója, az óvodai nevelőmunkában végzett és a Komló Városi Óvoda és Tagóvodái tanfelügyeletének sikeres megvalósulása érdekében nyújtott szakmai munkájáért.

 Németh Tamásné, a Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája vezetője, négy évtizedes lelkiismeretes óvodapedagógusi és vezetői munkájáért, melyet  gyermekszeretet, nevelésközpontú és közösségteremtő szemlélet jellemez.

 Balatonyi Ferencné, a Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája dolgozója, a több évtizedes kiváló, magas színvonalon végzett, szorgalmas, lelkiismeretes dajkai munkájáért.

 Móczárné Gubik Magdolna, a Komló Városi Óvoda dolgozójának, az Oktatási Hivatal által szervezett „Kisgyermekkori nevelés támogatása” elnevezésű projektben végzett, Komló Városi Óvoda hírnevét öregbítő, tehetséggondozó és fejlesztő munkájáért.

 Román Árpádné, a Komló Városi Óvoda dolgozója, a gyermekközpontú, a nevelőmunkát támogató, türelmes és kreatív pedagógiai asszisztensi munkájáért.

 Tóth Katalin, a Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája dadus nénije, lelkiismeretes, igényes, odaadó nevelőmunkát segítő, és a tagóvoda egészéért végzett felelősségteljes közösségi munkájáért.