Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Bernadett Tagóvodája pályázatot hirdet óvodapedagógus  illetve  német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére.

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komló, Templom tér 2.

A munkakörbe tartozó feladatok: óvodapedagógus és/vagy német nemzetiségi óvodapedagógus munkakörébe tartozó feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, óvodapedagógus végzettség és/vagy német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: német nemzetiségi óvodapedagógus végzettség és/vagy, angol nyelvvizsga, hitoktatói képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes önéletrajz motivációs levél végzettséget igazoló okiratok három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schalpha Anett tagóvoda-vezető nyújt a +36 309486737-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton az óvoda címére történő megküldésével (7300 Komló, Templom tér 2). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvodapedagógus/német nemzetiségi óvodapedagógus.

Elektronikus úton Ormándlaky Dalma intézményvezető részére, a kodalykomlo@pecs.egyhazmegye.hu e-mailcímre történő megküldéssel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 10.