Nyers György, a Komlói Nagycsaládosok Egyesületének elnöke a Nagycsaládosok Országos Egyesületének  legmagasabb szintű  elismerésében, NOE-díjban részesült  május 12-én az egyesületért végzett hosszas, kiemelkedő, valamint a családokért végzett rendkívüli, áldozatos munkájáért.

Nyers György 2008. óta tagja a komlói Nagycsaládos Egyesületnek. 2011 óta 4. ciklusban elnök. Számos Uniós pályázat elnyerése és sikeres megvalósítása révén az egyesület infrastrukturális alapjainak és fejlesztésének megteremtője. Az egyesület programjainak, kirándulásainak pénzügyi hátterének biztosítása mellett a nagycsaládos értékek, valamint hagyományainak elkötelezett képviselője. Nevéhez fűződik városunkban az idén 5. alkalommal megrendezésre került Családi Sportnap megszervezése és lebonyolítása. Együttműködést, jó kapcsolatot ápol önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és a régió nagycsaládos egyesületeivel egyaránt. Segítőkészségét nem csak az egyesület tagsága, de nehéz sorsban élő, anyagi problémákkal küzdő családok, átmeneti otthonok is rendszeresen tapasztalhatták.

Jelenleg az Egyesület EFOP-1.3.5-16 projektje keretében 2 komlói középiskola 1-1 osztályának diákjai vehetnek részt ingyenesen egyhetes osztálykiránduláson.