A Hunyadi Utcai Óvoda is várja a leendő óvodásait.

Óvodánk 3 csoporttal működik. A csoportok vegyes életszervezésűek, mely jól illeszkedik a családias légkör kialakításához. Óvodánk nevelő testülete fontosnak tartja a családokkal való szoros együttműködést és kapcsolattartást.

Nevelési céljaink: a gyermekek harmonikus fejlesztése, a sokoldalú gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése. Különböző játékos tevékenységeken keresztül vidám, kiegyensúlyozott gyermekek nevelése, életkorhoz és egyéni képességekhez igazodó személyiségfejlesztés.

A természet szeretetére és környezettudatos magatartásra nevelés fő sajátosságunk. Ez komplex módon átszövi óvodai életünk minden területét. 2014. évben elnyertük az ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA címet, melyre nagyon büszkék vagyunk. Kiemelt feladatunknak tartjuk az emberi értékek közvetítését, a néphagyományőrzést, melyet beépítünk nevelő munkánkba és mindennapi tevékenységeinkbe: népi dalos játékok és táncok megismertetése, népi játékeszközök készítése.

Óvodánk tiszta levegőjű, ideális környezeti adottságokkal rendelkező, családi házból átalakított épület. Udvarunkon gyümölcsfák, bokrok, nagy füves terület biztosítja a gyermekek számára a szabad levegőn történő mozgás lehetőségét.  Pályázati pénzből folyamatosan bővülnek udvari játékaink. 2018-ban kiérdemeltük a VÁROS LEGSZEBB ÓVODAUDVARA címet.

A beiratkozás ideje:

2018.április 25-én (szerdán) 700 – 1700 között

2018.április 26-án (csütörtökön) 700 – 1600 között

Szükséges iratok:

  • Gyermekük anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímkártyája
  • Saját személyi igazolványuk, lakcímkártyájuk.

Cím: 7300 Komló, Hunyadi u. 8-10

Telefonszám: 72/481-933

 

                                                                                      A Hunyadi Óvoda dolgozói