Ormándlaky Dalma 2017. augusztus 1. óta tölti be a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményvezető pozícióját. Az elmúlt időszakkal a háta mögött fogalmazta meg az oktató- és nevelőmunkájuk ideológiáját.

A köznevelési struktúra majd’ minden fokozatán szerzett tapasztalattal, vezetői gyakorlattal a hátam mögött, az állami köznevelés intézményfenntartói feladatait felváltva érkeztem a Komlói Kodály intézményvezetői feladatainak ellátására. A közoktatásban és a közigazgatásban eltöltött évek kihívásai kiegészítik egymást a jelenlegi feladatom ellátásához.

Az oktatás-nevelésben a hagyományokat és a hagyományos pedagógiai értékeket tisztelve vallom, hogy a pedagógiai módszerek-, az oktatásszervezés területén pedagógusként és intézményvezetőként is alkalmazkodnunk kell a mai információs világ felgyorsult tempójához, a szülők által ránk bízott diákok sajátosságaihoz, és a bennünket körülvevő –szűkebb és tágabb – társadalom elvárásaihoz. Kollégáimat folyamatosan arra inspirálom, hogy ne csak a lexikális tudást adjuk át a gyerekeknek, hanem munkánkhoz való hozzáállásunkkal, értékteremtésünkkel, elhivatottságunkkal magunk is mintát állítsunk eléjük. Tanítsuk meg a diákokat az önálló ismeretszerzésre, érdeklődésalapú kutatásra és ehhez természetesen hatékony tanulástechnikai módszereket adjunk át számukra. Mindenkiben keressük meg az értéket és az erősséget, hogy az életben is helyt tudjon majd állni. Úgy gondolom, ez a szemlélet és intézményünk bővítése és teljeskörű infrastrukturális megújulásával is láttatja, a korszerű oktatás már nemcsak a jövő lehet, hanem a jelen!

Többek között újragondoltuk a nyelvoktatás módszerét, így a két tanított idegen nyelvet tevékenységbe ágyazottan és ezzel egyidejűleg az idegen nyelv mindennapi használatát támogatjuk. Erre dolgoztuk ki jövőbeni programunkat.

Fenntartónk számára kiemelten fontos cél, hogy a Komló környéki családok gyermekei számára is elérhetővé tegye az intézményünk által nyújtott, keresztény értékekre épülő nevelés-oktatásban való részesülést, éppen ezért a Pécsi Egyházmegye a következő tanévtől iskolabusz biztosításával szeretné támogatni ezt, könnyítve evvel a családok terheit.

 

Ormándlaky Dalma

intézményvezető

Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda