Örömmel számolhatunk be arról, hogy gimnáziumunk a 2017/2018-as tanévben bekerült azon  válogatott iskolák közé (30 intézményről van szó), amelyek a Microsoft által támogatott Innovatív Iskola Programban részt vehetnek.

Ez kiváló lehetőség arra, hogy tanulóink naprakész digitális tudását tökéletesíthessük a legmodernebb eszközök segítségével.

Mit is jelent ez a fejlesztés?

„Nem pusztán eszközöket helyezünk el az iskolában, hanem radikális szemléletváltásra, digitális transzformációra ösztönözzük a támogatott intézményeket. A Microsoft végig fogja az iskolák és az ott dolgozók kezét, folyamatos és célirányos képzést, módszertani segítséget nyújt, ezáltal hatékonyan és tartósan alakítja át az adott intézményt 21. századi, versenyképes tudás átadására képes iskolává”  hangsúlyozza a program.

Az Innovatív Iskolák számára a Microsoft hároméves, komplex programot kínál, amelynek során az iskolák egymással és a Microsoft munkatársaival együttműködve segítik az oktatás fejlődését. A Microsoft az ingyenes Office 365 hozzáféréssel,

  • komplett iskolai kommunikációs rendszer kiépítésével,
  • a legmodernebb felhő alapú technológiákkal,
  • gyakorlati képzésekkel,
  • személyre szabott mentori szerepvállalással
  • és a külföldi és hazai tapasztalatok átadásával segíti az Innovatív Iskolák tehetségműhelyeinek felállítását.

 A programhoz csatlakozó iskolák fejlesztése több területen történik:

  • A digitális modernizáció feltétele először is a tantestület elköteleződése a digitális technológiák és megoldások használata mellett.
  • Ezt követi az igazgatók és a tantestület felkészítése.
  • A Microsoft havi rendszerességű képzésekkel, tréningekkel támogatja az iskolavezetőket többek között az előremutató szemlélet kialakításában, a stratégiai tervezésben, az iskola jövőképének meghatározásában. Az iskolaigazgatók (a Microsoft szakértőivel) beépítik a digitális megoldásokat az intézmény oktatási alapelveibe, tantervébe, felkészítve az iskolát az új technológiák hasznos alkalmazására.
  • A tanárok a Microsoft szakértői, mentorai segítségével elméleti és gyakorlati foglalkozásokon ismerkednek meg a digitális tananyag lehetőségeivel, de módjuk van arra is, hogy online kurzusokra és Skype órákra „járjanak”. (Az új generációs tudás megszerzésében nyújtanak segítséget a Microsoft oktatóprogramjai és az olyan digitális eszközök, mint aMinecraft for Education, a OneNote Classroom, a Skype az osztályban, illetve a Windows 10 Education.)

A Microsoft programjának célja tehát az, hogy a 21. századi oktatást 21. századi pedagógiai környezet támogassa, melynek legfőbb nyertesei a tanulók, akik a folyamatosan növekvő társadalmi-gazdasági igényekhez igazodva minél több tudásra, megoldási stratégiára tehetnek szert.

A Nagy László Gimnázium tantestülete örömmel segíti ebben őket –ahogy a cikk címében is hangsúlyoztuk- megtartva az eddigi jól bevált módszereket, értékeket is.