A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében meghirdetett TOP-2.1.2-BA1-15 kódszámú, Zöld város kialakítása című pályázati felhívásra Komló Város Önkormányzata 2016. július 22-én támogatási kérelmet nyújtott be a település területén lévő Petőfi tér és környezetének rehabilitációjára. A beadott pályázati anyagot a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2017. május 29-én br. 579.470.000.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A beruházás megvalósításához szükséges forrás az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt előkészítése 2017. július 1. napjával megkezdődött és a teljes megvalósítására 36 hónap áll rendelkezésre. Jelen állapotban a kijelölt fejlesztési területre vonatkozó tervezési szakasz zajlik, amelynek keretében Komló  város lakosságának kívánunk véleményezési lehetőséget biztosítani a projekt jelenlegi státuszáról.

A meglévő tervek megtekinthetőek Komló Város Önkormányzat Városüzemeltetési Irodáján.

Bővebb információ Horváth Kata projektmenedzsertől kérhető.