A Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda,

Szent Bernadett Tagóvodája – Heilige Bernadett Kindergarten

óvodapedagógus/német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Az alkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű előreláthatólag 2018. 06.31-ig tartó alkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Baranya megye, Komló, Templom tér 2.

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Köznevelési Törvény, az ONOAP, az Óvoda Pedagógiai Programja, Munka Törvénykönyve és Munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

Főiskola, óvodapedagógus/német nemzetiségi óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

Fényképes szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schalpha Anett nyújt, a +36309486737 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

elektronikus úton Ormándlaky Dalma intézményvezető részére, a kodalykomlo@pecs.egyhazmegye.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.komlokodály.hu – 2017. december 7.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.komlokodaly.hu honlapon szerezhet.