Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, hogy az állatvédelmi törvény 42/B. § (1) bekezdés alapján 2017. október 18-a és 2017. december 15-e között Komló Város Önkormányzata ebösszeírást tart. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Az ebösszeíró lap személyesen átvehető a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal portáján vagy az állatorvosoktól, továbbá elektronikusan letölthető – hamarosan – a www.komlo.hu oldalról.

Kérem, hogy a nyomtatvány beszerzéséről szíveskedjenek gondoskodni, az ugyanis az ebtulajdonos felelőssége. Az ebösszeíró lap tartalmát törvény határozza meg, ebenként külön példányt kell kitölteni. A kitöltött és aláírt ebösszeíró lapok benyújtására minden munkanapon van lehetőség (hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között) a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal portája előtt kihelyezett gyűjtődobozba történő leadással, vagy postai úton beküldhető a 7300 Komló, Városház tér 3. címre.

Az ebösszeírási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezménye 30.000 Ft állatvédelmi bírság, a bevallási határidő leteltét követően hivatalom utóellenőrzéseket fog tartani. Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a négy hónaposnál idősebb kutya kizárólag transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ennek elmulasztása szintén szankciót von maga után. Kérem, hogy aki még nem gondoskodott a kutyája chippel történő megjelöléséről, mielőbb tegyen eleget e kötelezettségének is.

Együttműködésüket köszönöm! Komló, 2017. október 17.

dr.Vaskó Ernő sk. –  címzetes főjegyző