A magyar nemzet gyásznapján – az önkormányzat és a Komlói Erdélyi Kör szervezésében – tartottak megemlékezést az 1848/49-es forradalom és szabadságharc során kivégzett aradi vértanúk tiszteletére.

A 48-as téri kopjafánál lezajlott megemlékezést – Pleszné Fényes Edit szerkesztésében – a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola 5. évfolyamos diákjainak előadása vezette fel. Műsorukat követően Pabian Ádám mondta el ünnepi gondolatait. A Kodály Iskola történelemtanára beszédében felidézte a hős tábornokok utolsó perceit, az aradi eseményeket és Batthyány Lajos pesti kivégzésének körülményeit.

Mint megjegyezte: „1849. október 6. gyásznap a magyarok számára. Mégis, amikor elhelyezzük tiszteletünk jeleit a kopjafánál, szívünkben csengjenek Damjanich János utolsó, gondviselésben bízó szavai. „Oltalmazd meg mindenható az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől! Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára…”

Az ünnepségen a tizenhárom aradi vértanú – Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác, Vécsey Károly, Batthyány Lajos – és a névtelen hősök előtt tisztelegtek városunk polgárai.

 

A megemlékezés a Szózat és a Székely himnusz közös eléneklésével zárult.