Új emléktáblákat avattak a pécsi Ágoston téren lévő központi szén- és uránbányászati emlékműnél. A Pécs Város Napján tartott hagyományos bányászünnepségen átadott alkotások a Pécsi Bányásztörténeti Alapítványnak köszönhetően kerültek helyükre. Az érdeklődők a mecseki bányászat történetével kapcsolatos érdekes információkat olvashatnak róluk.

A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány több mint másfél évtizede dolgozik a mecseki szén- és uránbányászat hagyományainak megőrzésén. Az ő kezdeményezésüknek köszönhetően jött létre az Ágoston téri központi emlékmű, amelyet több lépésben informatív táblákkal egészítenek ki. A tavaly felavatott első ütem a bányászat legjellegzetesebb, sok pécsi emlékeiben elevenen élő építményeinek, a függőleges aknának állít emléket. A fényképekkel, rajzokkal és műszaki adatokkal is illusztrált márványlapokon nem kevesebb, mint 53 akna adatai szerepelnek.

A táblasorozat második ütemét a Pécs Város Napján tartott bányászünnepségen avatta fel Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár és Sallay Árpád, az Alapítvány elnöke. A fekete gránit lapokon további érdekességek olvashatóak a mecseki szén- és uránbányászat múltjából. Például hogy szénből több mint 200 millió tonnát, fémuránból 21 ezer tonnát hoztak a felszínre az évek során. Magyarországon egyedül itt lehetett kokszolható szenet kitermelni, ami nélkülözhetetlen volt a nagy acélművek működéséhez.

Mai szemmel visszatekintve szinte hihetetlen a bányákban egykor dolgozók tekintélyes száma: a csúcson az uránbánya nagyjából 10 ezer, a szénbányák 20 ezer embert foglalkoztattak. Egy ekkora cég ma Magyarország második legnagyobb vállalata lenne.

„A most felavatott emléktáblák kettős célt szolgálnak. Szeretnénk, ha ezen a forgalmas téren minél többen állnának meg és vetnének rájuk egy pillantást. A mai pécsiek többségének és az itt járó turistáknak már nem sok emlékük van a bányákról, de ezek a táblák segítenek felfedezni, milyen sokat is jelentett ez az iparág a városnak. Emellett ez egy emlékhely is, sok száz társunk előtt tisztelegve, akik a bányászkodás két és fél évszázada alatt munka közben életüket vesztették” – mondta el az ünnepségen Sallay Árpád elnök.