Komló Város Önkormányzata nyilvános liciteljárás útján történőbérbe adásra meghirdeti a tulajdonát képező komlói 0308/7 hrsz-ú 12 ha 800 m2 nagyságú üzemi területből annak feltárása alapján ténylegesen használható területet napelem park(ok) létesítése céljára.

 A terület induló éves bérleti díja: 160.000,- Ft/ha/év (áfa mentes)

Versenytárgyalási előleg: 485.000,- Ft

A licit időpontja: 2017. szeptember 11. 10:oo óra

A licit helye: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti Kistanácskozó (Komló, Városház tér 3.)

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati kiírás megvásárlása. A részletes pályázati kiírás – 2017. szeptember 8-ig – 1.000 Ft-ért megvásárolható az önkormányzati hivatal II. emelet 228. sz. irodájában vagy a 11731063-15724100  számú bankszámlára történő utalással.