Másfél évtized után távozik Komlóról Mátyás Imre katolikus plébános. Július 31-től már új állomáshelyén, Tamásiban folytatja egyházi pályáját.

Mátyás Imre 2002-től támogatta Komló és a környékbeli öt település katolikus közösségének hitéletét. A plébános atya július 30-án, vasárnap, a délelőtti szentmise (9:30) keretében búcsúzik el a Komló és környékén élő katolikus keresztény hívektől.

 Mátyás Imre a vele készült interjúban elmondta, hálával gondol Bors Imre atyára és munkatársaira, akik jóvoltából gazdag hitéleti örökséget vehetett át 2002-ben. Mint megjegyezte, ez a hagyaték meghatározó segítség volt a komlói munkájában.

Mérlegre téve a hátrahagyott 15 évet, kijelenthető, 2002-től nem csak lelki, hanem fizikai értelemben is építkezett az egyházközség. A számtalan példa közül is kiemelkedik a templom 2004-es tetőcseréje. Később gépészeti és építészeti szempontból teljesen megújulhatott a plébániaépület, felújításon eshetett át a mecsekfalui és a mecsekjánosi templom is. (A mánfai templomra többszöri pályázat után sem sikerült forrásokat szerezni, ahogy Szent Imre terem épülete is forráshiány miatt maradt ki a felújításból – a szerk.)

Mátyás Imre hangsúlyozta, mérföldkőnek számított, hogy 2012-ben a Pécsi Egyházmegye megkezdhette a szomszédos Kodály-iskolában a katolikus oktatást. Mint megjegyezte: „Óriási beruházás előtt áll az iskola és az óvoda, melyek megépülésével adva lesz minden ahhoz, hogy lelki életükben is gazdagodhassanak a bennük nevelkedő gyermekek és családjaik.”

A templom tornyában – a harangokat működtető szerkezet

Párhuzamosan a Templom tér is visszanyeri korábbi funkcióját, amellyel – a plébános szavaival élve – valamit sikerül megmenteni a múltból. Nagy beruházásként tekinthetünk a harang működtetésével kapcsolatos felújításra is, melynek értékét növeli, hogy a helyi lakosok adakozásából sikerült megvalósítani.

Imre atya a következőket mondta búcsúzásként: „Hálát adok a jó Istennek, hogy itt lehettem. Megköszönöm mindenkinek – hívőnek és nem hívőnek egyaránt -, hogy segítettek bennünket. Bocsánatot kérek mindenkitől, ha valakivel szemben – tudva vagy tudatlanul – hibát követtem el. Kívánom a közösség tagjainak, hogy őrizzék meg a hitüket, amelyet a jó Istentől kaptak, őrizzék meg közösségüket, igyekezzenek nyitni a bennünket körülvevő világ felé, hisz úgy tűnik nekem, a körülöttünk lévő világ épp erre vár…

A távozó plébános interjút adott honlapunknak. Videós anyagunk a Komlói Újság Online facebook-oldalon, valamint a Mecsek-NET Televízió YouTube-csatornáján is megtekinthető.