Öt napirendi pontot tárgyalt a komlói képviselő-testület legutóbbi rendkívüli ülésén. Köztük döntés született a szilvási “Kézilabda Munkacsarnok” beruházásával kapcsolatban is. Fotó: a leendő kézilabdás csarnok helyszíne lehet

Az ülésen a testület hozzájárult dávidföldi ingatlanok értékesítéséhez, melyeken egy komlói cég jóvoltából napelempark létesülne 2018. december 31-ig.

Szóba került a – belvárosi bányász emlékhelyen – kiállított bányászati eszközök adásvételének ügye. Mint ismert, a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalos határozatában az önkormányzattal szemben 800.000 forint bírságot szabott ki. A határozat jogalapját a képviselő-testület elfogadta, de mivel a bírság összegét aránytalanul magasnak tartja, ezért a határozat megváltoztatására – a törvény adta lehetőséggel élve – keresetet indít. A képviselő-testület – egy ellenvélemény mellett – kinyilvánította, hogy az eszközök adásvételére még 2016. december 29-én megkötött adásvételi szerződés semmis. A bányászati emlékhelyen elhelyezett és beépített bányászati eszközök megvásárlására a képviselő-testület szándékát viszont továbbra is fenntartja. (Az ülésen egyedüli ellenzékiként jelenlévő jobbikos képviselő, Pista József nem szavazta meg a végső határozatot – a szerk.)

A szilvásban található szakközépiskola udvarára tervezett “Kézilabda Munkacsarnok” leendő helyszínét kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a testület. A sportcsarnok a korábban kijelölt terület helyett (a bitumenes pálya) azonban – a beépítés paraméterei miatt – az iskolakomplexum környezetének egy másik pontján valósulna meg. (A tervek a gimnázium és a lakóházak közötti füves területről szólnak – a szerk.) A módosító eljárással kapcsolatos döntést a testület meghozta, nincs akadálya, hogy a telekrész állami tulajdonba kerüljön, ami feltétele a beruházás megvalósulásának. Értesülésünk szerint kilenc hasonló csarnok épül az országban, ezért volt sürgős a rendkívüli-testületi ülés kiírása.

A testület zárt ajtók mögött tárgyalta a „Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén” című napirendi pontot.