27 témát tárgyalt a komlói képviselő-testület a nyári szünet előtti utolsó ülésén.

A napirendi pontok vitája előtt – a 40 éves óvodapedagógiai szolgálatot követően nyugdíjba vonuló – Judikné Linde Terézt köszöntötte az önkormányzat, aki 2012 óta töltötte be Komló Városi Óvodák legmagasabb vezetői beosztását. A korábbi határozatnak megfelelően – a korábban megválasztott – Kozmann Kornélia július első munkanapjától veszi át a komlói óvodák vezetői feladatkörét.

A képviselő-testület döntött, hogy a jelenleg az önkormányzat által fenntartott és működtetett Május 1. utcában álló Felsőszilvási Tagóvoda épületének további sorsáról. A Felsőszilvási Tagóvoda a Szilvási Tagóvodával szeptember 1-jétől összevonásra kerül, és az összevonást követően a Szilvási Tagóvoda épületében működik tovább. A mostani döntés értelmében a kiüresedő ingatlan szeptembertől a Pécsi Tankerületi Központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül.

A testület a napirendi pontok között beszámolót fogadott el a Komlói Bányász SK, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány, a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány, a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2016-os működéséről. Beszámoló hangzott el a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről, a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. és a Fűtőerőmű működésével kapcsolatban is.

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvételéről és a Solar Energy Systems Kft-vel kötött adásvételi szerződés jóváhagyásáról a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalt.

Az ülésen a Komlói Temetkezési Kft. beszámolóját fogadta el a testület. Megállapításra került, hogy a temető jól gondozott, rendezett, fejlesztése ütemezetten és jól halad.

Az üzemeltető rezsiköltségre, eszközbeszerzésre, parkosításra, az épületek karbantartási, javítási munkáira, weblapfejlesztésre, továbbá új sírhelyek előkészítési munkáira fordított jelentős összeget. Újabb fejlesztés is szerepel a tervek közöt: egy szabadtéri dísz szórókút kialakítását tervezik, mely több nagyvárosban már elfogadott a szolgáltatást igénybe vevők között.

 Hírmorzsák: A Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Tagóvodáját érintő jelentős volumenű beruházás átmenetileg érinti az intézményekbe járó gyermekek oktatási-nevelési feltételeit. Időközben aláírták a felek azt a nyilatkozatot, mely lehetővé teszi, hogy – ideiglenes alternatívaként – a 2017/18-as tanévben a Közösségek Házában leljenek otthonra óvodai, iskolai csoportok.

Jó hír lehet a körtvélyesieknek. A testületi ülésen elhangzott, hogy vizsgálják egy pénzkiadó automata (ATM) felszerelésének lehetőségét a városrészben.