Komló Város Önkormányzata nyilvános liciteljárás útján történő bérbe adásra meghirdeti a tulajdonát képező, Mánfa község budafai részén fekvő, alább felsorolt külterületi ingatlancsoportokat napelem park(ok) létesítése céljára:

 

  bérbe adásra kerülő ingatlancsoport: terület: versenytárgyalási előleg:
1. A mánfai 0381 és 0380/2 hrsz-ú ingatlanokból álló terület 4 ha 5179 m2 181.000,- Ft
2. A mánfai 0339/2, 0343 és 0340/1 hrsz-ú ingatlanokból álló terület 5 ha 1425 m2 206.000,- Ft
3. Mánfai 0399 hrsz-ú ingatlan „a” alrészlete 1 ha 2818 m2 51.000,- Ft
4. A mánfai 0339/6 és 0318 hrsz-ú ingatlanok megosztása és a mánfai 0313/2, 0321/2 és 0322 hrsz-ú ingatlanokkal történt telekegyesítés során kialakuló mánfai 0322 hrsz 14 ha 6567 m2 586.000,- Ft
5. A mánfai 0339/6 és 0310 hrsz-ú ingatlan megosztása és telekegyesítése során kialakuló mánfai 0310 hrsz 11 ha 7293 m2 469.000,- Ft
6. A mánfai 0390 és 0391 hrsz-ú ingatlanokból álló terület 16 ha 0339 m2 641.000,- Ft

 

A területek induló éves bérleti díja:        160.000,- Ft/ha/év (áfa mentes)

A licit időpontja:       2017. június 8. 9oo óra

 A licit helye: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 1. emeleti kistanácskozó (Komló, Városház tér 3.)

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati kiírás megvásárlása. A részletes pályázati kiírás – 2017. június 7-ig – 1.000 Ft-ért megvásárolható az önkormányzati hivatal II. emelet 228. sz. irodájában vagy a 11731063-15724100 számú bankszámlára történő utalással (az ingatlancsoport sorszámának megjelölésével).