60 éves fennállását ünnepelte az ide esztendőben Komló Város Óvoda Gesztenyési Tagóvodája. Az ünnepi műsorra jelenlegi és egykori kollégák, városi vezetők, egykori ovisok jöttek el.

Az ünnepi hangulatról az óvoda Vadgesztenye csoportja, valamint a meghívott vendégek – a Szilvási-, a Gagarin- és a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola növendékei – gondoskodtak.

A műsor után Madarász Katalin tagintézményvezető elevenítette fel az elmúlt 60 évet, és köszönte meg a támogatóknak és a munkatársaknak a többévtizedes állhatatos munkát. Az 1957. január 16-ei megnyitásától – amikor még lavórban kellett mosdani a vízvezeték hiánya miatt, az illemhelyiség gyanánt szolgáló űrgödör, egyetlen villanybúra valamint egy fatüzelésű dobkályha alkotta az intézmény infrastruktúráját – a mai kor óvodájáig, amely modern, környezettudatos, jól felszerelt és több támogató és segítő kéz segítségét is élvezi.

Rieger Mihályné személyében egy első generációs gesztenyési ovis mesélt a kezdetekről és a jelenről, hiszen családjának több tagja is a városrész óvodájába jártak.

Polics József polgármester más elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni a rendezvényen, de előző nap meglátogatta az óvodát és felköszöntötte a jubiláló intézményt.


A délelőtt állófogadással folytatódott, amiért Madarász Katalin saját és az óvoda nevében is köszönetet mondott dr. Tánczos Frigyes Attilának a felajánlásért.

Délutánra az óvoda vendégül látta a Duna-Dráva Nemzeti Park egy munkatársát egy előadásra, hiszen az óvodában működik egy környezettudatos munkaközösség is.