Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI.24.) önkormányzati rendeletének 12. §-a alapján pályázatot hirdetek az alábbi önkormányzati lakások szociális alapon történő bérbeadására:

1. Komló, Hegyhát u. 6. 4. 15. szám alatti, 50,00 m² alapterületű, 2 szobás összkomfortos bérlakás,

2. Komló, Nagyszántó u. 4. 4. 15. szám alatti, 48,86 m² alapterületű, 2 szobás összkomfortos bérlakás.

A pályázat benyújtásának időszaka:

2017. május 3. (szerda) – 2017. május 15. (hétfő)

Tájékoztatom a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a lakáskiutalás szabályai értelmében a nyertes bérlővel első körben
határozott időre (14 hónapra) szóló lakásbérleti szerződést köt a Városgondnokság a Szociális és Egészségügyi
Bizottság döntése alapján, amelynek időszaka alatt együttműködést kell teljesítenie a bérlőnek a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálattal. Az együttműködési időszak leteltét követően, az arról készült beszámolót figyelembe véve dönt a Szociális és Egészségügyi Bizottság az újabb lakásbérleti szerződés megkötéséről.

Jelentkezni lehet a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Adóirodáján (I. emelet 123. sz. iroda).

Komló, 2017. április 28.

dr. Vaskó Ernő s.k. – címzetes főjegyző