Európai Uniós, valamint központi költségvetési forrásból valósul meg Komló eddig ellátatlan szennyvízelvezetése és szennyvíztisztító telep korszerűsítése.

Május 27-én projektindító rendezvénnyel indult a város szennyvíz-elvezetését, valamint a szennyvíztelep korszerűsítését érintő beruházás következő fázisa. A Közösségek Házába szervezett nyitórendezvényen Polics József, Komló polgármestere, Boda Csaba, a Szabadics Zrt.-közműfejlesztési üzletág igazgatója és Csollák István, a Baranya-víz Zrt. vezérigazgatója és Major Szilárd – Baranya-víz Zrt. Komlói üzemigazgatóság, a komlói szennyvíztelep vezetője ismertette a beruházás részleteit az érintetteknek. A rendezvényen részt vett Kövér Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. munkatársa.

A kivitelező a város hét helyszínén összesen 113 ingatlant köt rá a szennyvízhálózatra. A projekt célja, hogy az említett helyszíneken a közműves szennyvízcsatorna hálózat kiépítése megtörténjen, ezáltal az elavult, rossz állapotú egyedi szennyvízgyűjtők felszámolásra kerülnek, illetve a helyenként jelenleg alkalmazott költséges átemelő szivattyúk megszüntethetők, gravitációs módon vezethetik el a szennyvizet az ingatlantulajdonosok. Az Attila utcában a déli, páros oldalán lévő ingatlanok bekötése válik lehetővé. A Dugovics Titusz-, a Sóstó- és a Kis János utcában jelenleg nincs csatornahálózat, így a teljes utca szennyvíz-elvezetése megoldódik. A Bajcsy-Zsilinszky utcában a Kórház utcai útcsatlakozástól a Majális tér felé vezető szakaszon található családi házak szennyvíz-elvezetése valósul meg. A Bocskai István utcában a páratlan oldalon lévő családi házakat kötik rá a rendszerre. A Hunyadi utca páratlan oldala, valamint néhány páros oldalon lévő ingatlan rákötése is a beruházás részét képezi. Az Eötvös Lóránd utcában található meglévő csatorna meghosszabbításával az Esze Tamás utcai négy lakóház szennyvízelvezetése is megoldódik. Sor kerül egy meglévő főgyűjtő csatornaszakasz felújítására a dávidföldi kiskertek-Patak utcai területen.

A beruházás során megvalósul az 1988-ban épült szennyvíztisztító telep korszerűsítése. A Mecsekjánosiban 3,5 hektáron elterülő létesítményen az elmúlt 30 évben csak a szükséges karbantartási munkálatokat végezték el, eközben a 70-es és 80-as évek gépei is elavulttá váltak a telepen, az üzemeltetésük, illetve javításuk igen költséges. A vissza nem térítendő támogatásból felújításra, korszerűsítésre kerülnek; a beérkező szennyvízfogadó akna, az ülepítők, a medencék és a gépház vonatkozásában a létesítmények beton- és egyéb szerkezeti elemei, a gépészeti berendezések, valamint a villamos és irányítástechnikai hálózatok

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és Komló Város Önkormányzata konzorciumi megállapodása alapján, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felhívására benyújtott és támogatásban részesített KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 kódszámot viselő, „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című projekt 751,38 MILLIÓ forint vissza nem térítendő Európai Uniós, valamint 344,18 MILLIÓ forint központi költségvetési forrásból valósul meg. A projekt fizikai befejezésének időpontja 2020. március 31.

A témában május 3-án 18 órától lakossági fórumot tartanak  a Városháza épületében.