Az Európai Unió 100%-os, vissza nem térítendő támogatásával valósul meg aKodály Zoltán Ének – Zenei Katolikus Általános Iskola fejlesztése az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, melynek összköltsége 896,32 millió forint. A projekt alapvető célja a tanintézmény modernizálása, melyek közül a legfőbb fejlesztési terület a mindennapos testnevelés infrastruktúrájának biztosítása.

A Támogató az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül EFOP-4.1.1-15 kódszámú felhívást tett közzé, melyre sikeresen pályázott a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola is, így a kapott támogatásból több sürgető fejlesztés megvalósítását is biztosítani tudja.

Az intézmény 1937-ben kezdte meg a működését és 2012-től a Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye fenntartásában működik. Általános iskolai része jelenleg 8 évfolyamon két párhuzamos osztállyal működik, ez több mint 350 fő 6 és 14 év közötti tanulót jelent, akik számára jelenleg nem biztosítottak a mindennapos testnevelés feltételei.

A projektnek két másik fő célja még a mindennapos testnevelés infrastruktúrájának biztosításán túl az intézmény szabályos és hatékony működéséhez szükséges bővítés és felújítás kivitelezése, továbbá a jó minőségű oktatáshoz szükséges infrastruktúra biztosítása is. Ezek okán a fejlesztés megvalósulását követően többek között 73 új helyiséggel bővül az intézmény, összesen csaknem plusz 2400 hasznos új négyzetméterrel, amelyek közül az egyik egy minden igényt kielégítő tortaterem lesz az iskolaépület közvetlen folytatásaként, valamint 7 helyiség kerül átalakításra.

A kivitelezés várhatóan 2018 őszén ér véget. A 2019 márciusában záródó projekt eredményeként a megvalósult fejlesztések kielégítik majd mind a köznevelési törvény, mind az oktatási szabvány által megfogalmazott követelményeket, így az iskola hosszú távú, megfelelő infrastrukturális színvonalon történő működtetése biztosítottá válik.