Értesítjük Komló város lakosságát, hogy Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete az alábbi önkormányzati rendeleteket alkotta.

2008. december 11.

– 23/2008. (XII.12.) sz. rendelet a települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, 5/2002. (VII.1.) Ökr. számú rendelet módosításáról,
– 24/2008. (XII.12.) sz. rendelet az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló, többször módosított, 33/1996. (XII.29.) Ökr. számú rendelet módosításáról,
– 25/2008. (XII.12.) sz. rendelet a helyi adók megállapításáról és a helyi adókkal kapcsolatos méltányossági eljárásról szóló, 20/2002. (XII.20.) sz. rendelet módosításáról,

– 26/2008. (XII.12.) az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló, 3/2008. (II.29.) sz. rendelet módosításáról,

– 27/2008. (XII.12.) sz. rendelet a képviselő-testület és szervi szervezeti és működési szabályzatáról szóló, 27/2006. (X.16.) sz. rendelet módosításáról

A rendeleteket a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel kihirdettük, de a hivatal titkársági irodáján írásban is megtekinthetők.

Komló, 2009. január 6.

dr. Vaskó Ernő
jegyző