Április 20-án és 21-én írathatják be a szülők a tanköteles korú gyermeküket a komlói általános iskolákba.

KÖZLEMÉNY-  AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJÁRÓL

A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának időpontja:

  1. április 20. (csütörtök) 8.00 és 18.00 óra között

 április 21. (péntek) 8.00 és 16.00 óra között

 A szülő (gondviselő) az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a fenti időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor – a választott iskolában – be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a lakcímkártyát), továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

 

Komló, 2017. március 3.

 

Hessz Gabriella s.k.

  járási hivatalvezető