A Kenderföld-Somági Általános Iskola gyümölcsöző neckartenzlingeni kapcsolata 21 évre tekint vissza. Bár az élet úgy hozta, hogy 2008-tól egy másik iskola gimnazistáival és szakközép-iskolásaival kerültek barátságba a komlói nyolcadikos, német tagozatos diákok, az egykor megfogalmazott célok ma is sikeresen megvalósulhatnak. 

A két város kapcsolatának erősítése, a kölcsönös nyelvgyakorlás, valamint egymás kultúrájának, életének megismerése továbbra is intenzíven működik – tájékoztatott Király Istvánné igazgatónő, aki arról számolt be, hogy az előző év októberében röviden, de tartalmasan kint töltött tíz nap viszonzásaként látták most ők vendégül a német diákokat. Mint mondta, a személyes találkozást ezúttal is megelőzte egy több hónapos „levelezős” ismerkedés, amely ma a net világában már sokkal könnyebb. 

Ami aztán az itteni programot illeti, a séta közbeni városismereti verseny, a bikali élménybirtokra tervezett „történelemóra”, Pécs megismertetése az EKF tükrében, a budapesti kirándulás, a közös játékok és sport az említett célokon kívül a barátságok elmélyülését is szolgálták. A vendég és a magyar diákok szemmel láthatóan élvezték a négy csoportban, forgószínpad-szerűen, különböző helyszíneken kapott feladatokat, mint például a daltanulást gitárkísérettel, a plakátmontázs-készítést német-magyar párok fotóiból, a tánctanulást, vagy a programokról alkotott rövid véleményük közlését a számítógépes blogban. 

Thomas Löw, aki a német gimnázium koordinátor tanáraként érkezett, nagy lelkesedéssel beszélt az ittlétük tapasztalatiról: – Jól érezzük magunkat, szívélyesen fogadtak a város vezetői is. Érdekes és öröm számunkra nyomon követni az itteni német nyelv lelkes oktatását és tanulását, megismerni a közép-európai magyar emberek életét, kultúráját. Becsülendő és elismerésre méltó, hogy a magyarok a nehezebb körülményeiket, életmódbeli különbözőségeiket szeretettel, odafigyeléssel ellensúlyozzák. Nem könnyű a magyar nyelv, de zenetanárként mondhatom, hogy szép dallamos. Külön öröm számomra, hogy nemcsak az iskoláink, hanem a városaink jó kapcsolata is egyre mélyül, ami rendkívül fontos. 

A kenderföldi diákoknak 2011 őszén lesz ismét lehetőségük a kiutazásra, a személyes találkozásra.