Nagyszabású műsorral ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját a Szilvási Általános Iskola. A Városi Sportközpontot zsúfolásig megtöltötték az intézmény egykori és mai diákjai, szülők, nagyszülők, a társintézmények munkatársai, a város közéleti személyiségei.

Dobóné Bencze Zsuzsanna, az iskola mai igazgatója ünnepi köszöntőjében kiemelte: „Az, hogy ma ilyen sokan összegyűltünk megadni a tiszteletet a múltnak, azt mutatja, hogy a Szilvási Általános Iskolához egy olyan nagy közösség tartozik, amelynek tagjai a múltban, vagy a jelenben kötődtek, kötődnek hozzánk. Itt ma jelen van iskolánk történelme, nemcsak rajzokban, tárgyakban, hanem a jelenlévő személyekben, a bennük elraktározott emlékekben.”

Az igazgatónő a múlt felidézése közben hangsúlyozta: „Elődeinktől kapott örökséget féltve őrizzük, iskolánk hírét eredményességét, belső összetartó erejét, következetes, szeretettel követelő légkörét fontos értéknek tartjuk. A mai tantestület tagjainak is meggyőződése, hogy az iskola érték-, és kultúrateremtő intézmény. Hisszük, hogy a gyermekeket szeretni és biztatni kell, hogy egészségesen fejlődjenek.”

Polics József polgármester a jubiláló intézmény és az önkormányzat jó partneri viszonyát emelte ki köszöntőjében, hozzátéve, hogy a város csak az épületet és a körülményeket, az oktatás feltételeit tudj(t)a biztosítani. A lelket a tanárok, a benne dolgozók, a szülők és a gyermekek adták az elmúlt 50 év sikereihez.

Király Istvánné, a Klebelsberg Pécsi Tankerületi Központ igazgatási főosztályvezetője hasonlóan gondolkodott az iskoláról. Rámutatott: „az épület és a tantermek élettelenek, az iskola valódi meghatározói a pedagógusok, a benne tanuló diákok és kapcsolatrendszerük, hagyományaik, ünnepeik. A Szilvási Iskola előző évtizedeit ezek tették egyedivé, feledhetetlenné.”

Dr. Kovács Sándor, az iskola első igazgatója az 1966/67-es tanév eseményeit idézte fel az ünneplőknek, a 8+4 tantermes intézmény megépítését, a decemberi beköltözésig tartó átmeneti albérletet, az első – pályakezdő, “frissdiplomás” tanerőkből álló – tantestületet, a ma is megszívlelendő – problémamegoldáson alapuló – reformpedagógiai módszereket.

Jähn Istvánné (Rózsa néni) korábbi igazgatónő Ady Endre: Üzenet egykori iskolámnak című költeményét szavalta el.

Az iskola profiljait tükröző színvonalas ünnepi műsorban az intézmény diákjai, egykori diákjai, tanárai léptek színpadra. A színes műsorszámok között mély gondolatokat közvetítő versek, könnyed, a jubileumhoz illő, humorral fűszerezett angol nyelvű jelenetek, prózai-, énekes-, zenés produkciók váltogatták egymást. Az est egyik fénypontja volt a jelenlegi és egykori diákok, tanárok, szülők közös tánca, valamint az intézmény tanulói és tanárai által elénekelt záró szám, illetve a jubileumi torta megvágása.