A Közösségek Háza és a Komlói Színház szervezésében rendezték meg az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc tiszteletére a hagyományos Honvédpróbát.

A korábban megszokott március 15-e helyett idén március 13-án gyűltek össze a város 4. osztályosai, hogy felidézhessék a márciusi forradalommal elinduló dicsőséges eseményeket.  Az idén Honvéd toborzónak elkeresztelt rendezvény a résztvevő csapatok eskütételével kezdődött, melynek szövegét Polics József polgármester mondta elő.

A megemlékezés lényege idén nem a versengés volt. Sokkal inkább egy  élményalapú közösségi foglalkozást bonyolítottak le a szervezők. Felelevenítetté a résztvevők március idusának eseményeit, végigjárták az akkori „helyszíneket”.

Az állomásokon a szervezők korhű öltözetekben, korhű bútorok között próbálták visszaadni azt az életvitelt, ami az 1800-as évekre jellemző volt. Helyszín volt Landerer nyomdája, ahol korabeli nyomdapréssel nyomtathattak a gyerekek. A Pilvax kávéház, hol a 12 ponthoz kapcsolódó játékos feladatok kerültek előtérbe. Vagy a Helytartótanács, Buda, a Nemzeti Múzeum. A feladat korabeli eszközök felismerése volt.

A negyedikesek jártak „48-as vendéglőben” (mert biztos, hogy ettek is aznap a márciusi ifjak). Szendrei Júlia varrószobájában, ahol kokárdát készíthettek. A résztvevő nyolc csapat kilátogatott egy “csatamezőre”, majd a Nemzeti Múzeumnál fejezték be a napot a Nemzeti dal megzenésítésével. A művet a végén a Petőfi szobornál együtt el is énekeltek. A játékot ez a momentum zárta.