A 2016-os esztendőre tekintett vissza a városvezetés egy prezentáció segítségével. A fő téma a költségvetés volt, amelyet lakossági észrevételek kísértek.

Polics József polgármester ismertette a tavalyi év számadatait. Leszögezte; az elmúlt években mindig hitelfelvétellel került összeállításra a városi költségvetése, de lekopogom, ennek felvételére még nem került sor.

A www.komlo.hu weboldalról megtekinthető a 2016-os év összefoglalója. A költségvetés részletes taglalás – adónemek, bevételek, kiadások, befektetések, támogatások, fejlesztések – után lakossági hozzászólások következtek.

Szó esett a Petőfi utca és az Irinyi utca parkolási és forgalmi rendjének változtatásáról, amelyhez a polgármester hozzáfűzte; folynak felmérések, és készül tervezet, amelynek megvalósítását a közművek, a világítótestek, a megfelelő terület nehezítik.

Egy volt pedagógus hívta fel a figyelmet, hogy a József Attila Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény mellett található Zsolnay-kalászok környezetében semmi sem jelzi, mit is jelképeznek. Természetesen egy komlói számára egyértelmű, mert minden helyi média foglalkozott vele, de a távolról jött látogató csak vakarhatja a fejét a remekművek mellett. A jogos igény kielégítésére egy tábla fog készülni a kalászok mellé.

Szóba kerültek az önkormányzat jogkörei a társasházakkal kapcsolatban. Említésre került ugyanis, hogy miért engedi a városvezetés társasházak eladósodását egy-egy nem fizető lakó miatt. Elhangzott, a városvezetésnek csak felügyeleti joga van a társasházak fölött és a legtöbb, amit megenged az államtól kapott jogkör révén akárcsak bármelyik lakó vagy képviselő, az a per.

Ismét előtérbe került bányászzenekar igénye. Horváth Lászlóné, a Színház- és Hangversenyterem és a Közösségek Háza vezetője válaszában egyebek mellett a karnagyok hiányára is hivatkozott. Mint mondta, ez nem pénz és szervezés kérdése. A megyében három tekintélyes karnagy munkálkodik, akik maguk köré szervezték évtizedek alatt a zenészeket. A komlói zeneiskolában tanulók jelenleg sem létszámban, sem hangszerválasztásban nem felelnek meg egy bányászzenekar igényeinek.

Szóba került egy temetői emlékhely kialakításának lehetősége, ahol bárhonnan érkezett látogató fejet tudna hajtani az elhunytak előtt. Polics József válaszában jogos igényként említette a felvetést, amelyre egy megfelelő időben visszatérnek.