Két komlói került be a Baranyai Emberekért Szövetség vezetésébe.

A civil szervezet május eleji tisztújító közgyűlésén ismét elnökségi taggá választotta Szarka Elemért a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület elnökét, Jencsik Jánost a Komlóért Egyesület elnökét pedig az Ellenőrző Bizottság tagjává választotta meg.

Befejeződött a járdafelújítás: Tavaly kezdődött és a napokban ért véget a Petőfi téren egy 220 méteres járdaszakasz felújítása. A terület önkormányzati képviselője Radics Kálmán elmondta, hogy a szükséges pénzt a képviselői keretéből állta, s azt a városgondnokság egészítette ki.

Összesítették az óvosai és általános iskolai beíratásokat: Az április 12-14. között lezajlott jelentkezések alapján a komlói kilenc óvodában az október 1-jei létszám várhatóan 759 lesz, míg az általános iskolákban az 1. osztályos diákoké 202.